Tiếng Việt English

Sự Kiện

Khối đơn vị sự nghiệp

  - Các Trung tâm quản lý và theo dõi chuyên môn theo địa bàn công tác được Viện phân công. - Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Viện để hoàn thành kế hoạch được giao, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài… liên quan đến quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị. - Thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học của Thành phố và Viện giao. - Tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị đáp ứng yêu cầu của Viện. - Lập nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn theo nhiệm vụ kế hoạch do Viện giao; Xác định chỉ giới đường đỏ và cung cấp các số liệu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch. - Được phép khai thác công việc (ngoài công việc độc quyền của Viện theo Quyết định của UBND Thành phố giao cho Viện). - Tham gia thẩm định các công trình, đề tài nghiên cứu quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn (không phải do đơn vị thực hiện) do Viện giao. - Thực hiện các hoạt động tư vấn, thiết kế, lập dự án trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn; thiết kế đô thị; Lập các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các đồ án quy hoạch xây dựng. - Xây dựng tiến độ thực hiện và triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn được giao, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ sản xuất. - Được tìm kiếm, khai thác nguồn công việc cho Viện trên nguyên tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện. Công việc tự khai thác được sẽ ưu tiên giao cho đơn vị. Đối với những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện mà Thành phố uỷ quyền riêng cho Viện không được coi là nguồn việc tự khai thác. - Đôn đốc thu hồi công nợ cùng với Phòng Kế hoạch - Tài chính. - Tuỳ theo thế mạnh của từng Trung tâm, Lãnh đạo Viện có thể giao thêm nhiệm vụ đặc thù cho từng Trung tâm. - Được thực hiện hạch toán tài chính theo chế độ phụ thuộc, phù hợp với phương thức giao việc của Viện. - Hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trả kết quả cho phòng Kế hoạch (in ấn đóng gói sản phẩm) để bàn giao cho A. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.
 • Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 1
 • Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 2
 • Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 3
 • Trung tâm NC kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn
 • Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Các phòng chức năng

 

Tra cứu thông tin chung

Liên kết website

Báo - Tạp chí


Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 14
 • Khách viếng thăm: 13
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 707
 • Tháng hiện tại: 39222
 • Tổng lượt truy cập: 4651011