Thông tư số 171/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Thông tư số 171/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
Thông tư số 171/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
Chi tiết xem tại link dưới đây:
/uploads/news/2017_07/thong-tu-171-cst_2.pdf