Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ do Thành phố quản lý sau đầu tư theo quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.
Chi tiết xem tại link dưới đây:
/uploads/news/2017_04/1640_qd-ubnd_343543.pdf