Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Ban hành hệ số K điều chỉnh giá đất đối với nhà ở cũ riêng lẻ thuộc sở hữu nhà nước có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố khi bán nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Chi tiết xem tại link dưới đây:
/uploads/news/2017_04/quyet-dinh-01_1.pdf