Điều chỉnh, bổ sung cắm mốc giới một số tuyến đường phố

Điều chỉnh, bổ sung cắm mốc giới một số tuyến đường phố
Ngày 14/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2148/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2015 các đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị riêng, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, các dự án chỉ giới đường đỏ và thiết kế hồ sơ cắm mốc trên địa bàn thành phố.
Ngày 14/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2148/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2015 các đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị riêng, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, các dự án chỉ giới đường đỏ và thiết kế hồ sơ cắm mốc trên địa bàn thành phố.
Theo quyết định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2015 các đồ án quy hoạch đô thị, hồ sơ cắm mốc tuyến đường trên địa bàn thành phố, cụ thể, có 16 dự án dừng thực hiện, 10 dự án có hạng mục bổ sung,  9 đồ án điều chỉnh.
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Sở Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị được giao tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị, hồ sơ cắm mốc theo quy định. Lập và ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị riêng, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; các dự án chỉ giới đường đỏ và thiết kế hồ sơ cắm mốc tuyến đường trên địa bàn thành phố được duyệt.
 Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kế hoạch vốn thực hiện. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao theo đúng trình tự quy định hiện hành của pháp luật…

Nguồn tin: Báo Kinh tế và Đô thị