Hội đồng Thẩm định Quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội họp xem xét nội dung Đồ án Quy hoạch phân khu Khu vực xung quanh Hồ Tây (phân khu đô thị A6) do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện.

Ngày 21/6/2013, tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Hội đồng Thẩm định Quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội đã họp xem xét nội dung Đồ án Quy hoạch phân khu Khu vực xung quanh Hồ Tây (phân khu A6) do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lập và báo cáo.
Ngày 21/6/2013, tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Hội đồng Thẩm định Quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội đã họp xem xét nội dung Đồ án Quy hoạch phân khu Khu vực xung quanh Hồ Tây (phân khu A6) do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lập và báo cáo. Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên họp và đầy đủ các ủy viên Hội đồng thẩm định tham dự. Về phía Viện QHXD Hà Nội có ông Bùi Xuân Tùng – Phó Viện trưởng và các cán bộ, viên chức của Viện tham gia thực hiện Đồ án Quy hoạch phân khu Khu vực xung quanh Hồ Tây.

Phân khu đô thị Khu vực xung quanh Hồ Tây tỷ lệ: 1/2000 có Quy mô nghiên cứu 992,95 ha; thuộc ranh giới 8 phường Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La và Phú Thượng – quận Tây Hồ. Dự báo dân số trong khu vực nghiên cứu đến năm 2050 là khoảng 58.000 người.

Theo nhận xét của Hội đồng thẩm định, Đồ án Quy hoạch phân khu Khu vực xung quanh Hồ Tây do Viện QHXD Hà Nội thực hiện có phương pháp nghiên cứu khoa học bài bản, được nghiên cứu công phu. Các nội dung của đồ án như khảo sát, đánh giá phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp quy hoạch, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan... được thể hiện rõ ràng, mạch lạc, đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa QHC; đồ án đã cập nhật đầy đủ thông tin các Quy hoạch chuyên ngành; các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt trong khu vực… Nhóm tác giả của Viện QHXD Hà Nội đã đề xuất giải pháp tổ chức kiến trúc - cảnh quan hai bên trục không gian bán đảo Quảng An trong tổng thể khu vực Hồ Tây; khai thác quỹ đất hiệu quả trên cơ sở cân đối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho các khu vực dân cư, làng xóm hiện có với khu vực phát triển mới; đề xuất nhiều giải pháp ý tưởng kết hợp giữa thực tế phat triển  và bảo tồn cảnh quan sinh thái của khu vực.

Thay mặt Hội đồng Thẩm định Quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hải đã kết luận: về cơ bản đạt được các yêu cầu của một đồ án quy hoạch, trên cơ sở giữ gìn và bảo vệ hệ thống cảnh quan sinh thái; mong muốn đồ án mang đến cho Hồ Tây nói riêng và Hà Nội nói chung một bộ mặt mới riêng biệt, ấn tượng, tạo cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội, giải quyết được các vấn đề tồn tại của khu vực đô thị rất đặc biệt này. Ông Hải đề nghị Viện Quy hoạch XD Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương bổ sung và hoàn thiện các nội dung để chuẩn bị cho phiên họp báo cáo Tập thể UBND Thành phố Hà Nội vào đầu tháng 7/2013.

 

Phối cảnh tổng thể của đồ án.

a6 hotay