Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2012 và phương hướng nhiêm vụ năm 2013 của Cụm thi đua số 5.

Ngày 19/12/2012, Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2012 và phương hướng mhiêm vụ năm 2013 của Cụm thi đua số 5 đã được tổ chức tại Trụ sở Báo Hà Nội Mới với sự tham gia của 16 đơn vị.
Ngày 19/12/2012, Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2012 và phương hướng mhiêm vụ năm 2013 của Cụm thi đua số 5 đã được tổ chức tại Trụ sở Báo Hà Nội Mới với sự tham gia của 16 đơn vị.

Trong năm 2012, phát huy những thành tích đã đạt được, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã thường xuyên đổi mới các hoạt động thi đua khen thưởng để phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đẩy mạnh các phong trào thi đua. Các cơ quan, đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5 đều có những thành tích và kết quả công tác khả quan.

Hội nghị cũng đã đề ra các phương hướng nhiệm vụ của năm 2013 để các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua số 5 xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm chính trị được giao và nhiệm vụ công tác Thi đua - Khen thưởng năm.

 

Hình ảnh tại Hội nghị

tdkt-c5 1