0 undefined NaN

Hướng dẫn thủ tục thành phần hồ sơ để xin chỉ giới đường đỏ cung cấp số liệu kỹ thuật tại Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội

Chủ nhật - 19/07/2020 07:23

Hướng dẫn thành phần hồ sơ xác định chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu kỹ thuật tại Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội(Ban hành kèm theo Quyết định số 366/QĐ-VQH ngày 5/3/2018 của Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội)

PHẦN I - THÀNH PHẦN HỒ SƠ
I. Đối với hồ sơ đề nghi lâp chỉ giới đường đỏ, số liêu ha tầng kỹ thuât:
-       Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Thực hiện khi đã có Quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư của cấp thấm quyền.
-       Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước: Thực hiện khi đã có văn bản chấp thuận chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án.
A.       Đối với khu đất mới:
1.        Giấy giới thiệu.
2.        Công văn đề nghị ký hợp đồng tư vấn gửi Viện.
3.        Bản sao báo cáo kết quả thẩm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Quy hoạch Kiến trúc có xác nhận của chủ đầu tư nếu có...
4.        01 bản đồ (một trong những bản đồ sau: Bản đồ địa hình, Bản đồ địa chính có yếu tố địa hình, Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/200-1/500) phù hợp với sơ đồ vị trí được giới thiệu, do cơ quan có tư cách pháp nhân lập không quá 2 năm, hiện trạng phù hợp thực tế; được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định theo Quyết định số 37/2017/QĐ- UBND ngày 21/11/2017 củaUBND thành phố Hà Nội, kèm theo 01 đĩa CD.
Ghi chủ: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của tài liệu nộp tại Viện.
B.       Đối với khu đất đang quản lý sử dụng:
1.        Giấy giới thiệu
2.        Công văn đề nghị ký hợp đồng tư vấn gửi Viện
3.        Một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của Chủ đầu tư tùy theo loại hồ sơ như: Quyết định giao quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Hợp đồng mua bán nhà, Quyết định vị trí đóng quân, quyết định phê duyệt kế hoạch đất giãn dân nông thôn... kèm sơ đồ vị trí, trích lục bản đô (có công chứng, chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của chủ đầu tư)
Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì phải được UBND phường/xã/thị trấn xác nhận khu đất do chủ đầu tư đang quản lỷ sử dụng không có tranh chấp.
4.        01 bản đồ (một trong những bản đồ sau: Bản đồ địa hình, Bản đồ địa chính có yếu tố địa hĩnh, Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/200-1/500) phù họp với sơ đồ vị ừí được giới thiệu, do cơ quan có tư cách pháp nhân lập không quá 2 năm, hiện hạng phù họp thực tế; được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định theo Quyết định số 37/2017/QĐ- UBND ngày 21/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội, kèm theo 01 đĩa CD.
Ghi chú: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của tài liệu nộp tại Viện.

II. Hồ sơ đề nghi cấp số liêu ha tầng kỹ thuât (đã có chỉ giới đường đỏ):
1.        Giấy giới thiệu
2.        Công văn đề nghị ký hợp đồng tư vấn gửi Viện
3.        Bản vẽ Chỉ giới đường đỏ hoặc bản vẽ quy hoạch mặt bằng khu đất được cấp có thẩm quyền chấp thuận (bản sao có xác nhận của chủ đầu tư)
4.        01 bản đồ (một trong những bản đồ sau: Bản đồ địa hình, Bản đồ địa chính có yếu tố địa hình, Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/200-1/500) phù họp với sơ đồ vị trí được giới thiệu, do cơ quan có tư cách pháp nhân lập không quá 2 năm, hiện trạng phù họp thực tế; được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định theo Quyết định số 37/2017/QĐ- UBND ngày 21/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội, kèm theo 01 đĩa CD.
Ghi chủ: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của tài liệu nộp tại Viện.

III. Đối với hồ sơ lập chỉ giỏi đường đỏ của cá nhân, hô gia đình:
1.       Văn bản đề nghị ký hợp đồng lập chỉ giới đường đỏ của chủ sở hữu hợp pháp nhà ở và sử dụng đất ở.
2.       Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hợp đồng mua bán nhà hoặc các văn bản chứng minh quyền sử dụng đất (có công chứng, chứng thực)Trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải được UBND phường/xã/thị trấn xác nhận khu đất do cá nhân, hộ gia đình đang quản lỷ sử dụng, không có tranh chấp.
3.       01 bản đồ (một trong những bản đồ sau: Bản đồ địa hình, Bản đồ địa chính có yếu tố địa hình, Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/200-1/500) phù họp với sơ đồ vị trí được giới thiệu, do cơ quan có tư cách pháp nhân lập không quá 2 năm, hiện trạng phù họp thực tế; được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định theo Quyết định số 37/2017/QĐ- UBND ngày 21/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội, kèm theo 01 đĩa CD.Nếu chủ sử dụng đất nhờ người khác làm thay phải có giấy ủy quyền chứng thực tại UBND phường/xã/'thị trấn hoặc cơ quan công chứng.

Ghi chú: Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lỷ của tài liệu nộp tại Viện. Khỉ đến làm việc tại Viện cần đem theo giấy chứng minh thư nhân dân.

PHẦN II: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-     Tất cả hồ sơ do Chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền trực tiếp giao nhận với bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả sản phẩm - phòng Kế hoạch Tổng hợp. Viện chỉ tiếp nhận các hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả sản phẩm - phòng Kế hoạch Tổng hợp.
-     Tất cả hồ sơ đề nghị lập chỉ giới đường đỏ, số liệu kỹ thuật được Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện thông qua Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
-     Thời gian thực hiện và số lượng sản phẩm giao trả chủ đầu tư được ghi trong Hợp đồng tư vấn.
Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với sản phẩm chỉ giới đường đỏ không có dấu “HỒ SƠ XUẤT” của Viện
Tên văn bản Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật
Ký hiệu văn bản 366/QĐ-VQH
Ngày ban hành 05/3/2018
Ngày có hiệu lực 05/3/2018
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Viện trưởng Nguyễn Trúc Anh
Trích yếu Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội
Cơ quan ban hành Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Xác định chỉ giới đường đỏ
Tệp đính kèm: Tải về tại đây: /uploads/guide-proceduces/2018_03/qd-366.pdf

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

1246/QĐ-TTg

Quyết định số 1246/QĐ-TTg-Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Thời gian đăng: 20/07/2021

lượt xem: 16 | lượt tải:13

69/2021/NĐ-CP

Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, quy định rõ nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại, hoặc xây dựng công trình khác và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các c

Thời gian đăng: 19/07/2021

lượt xem: 56 | lượt tải:18

06/2021/TT-BXD

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 về Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thời gian đăng: 19/07/2021

lượt xem: 19 | lượt tải:13

702/QĐ-BXD

Quyết định 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 về công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Thời gian đăng: 15/06/2021

lượt xem: 276 | lượt tải:102

03/2021/TT-BXD

Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Thời gian đăng: 25/05/2021

lượt xem: 149 | lượt tải:84

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Tạp chí kiến trúc
  • Theo Báo Xây Dựng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây