Tiếng Việt English

Sự Kiện

Xây dựng Hà Nội giàu đẹp, văn minh, xứng đáng vai trò, vị thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Anh hùng

Đăng lúc: Thứ năm - 05/09/2013 04:23
Thủ đô Hà Nội sau khi được mở rộng có diện tích 3.328 km2, lớn gấp hơn ba lần trước đây; dân số tăng hơn gấp rưỡi, hơn 6,2 triệu người, hiện nay là hơn bảy triệu người; gồm 29 đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã, 577 xã, phường, thị trấn. Ðịa thế trải dài từ chân núi Tam Ðảo đến dãy núi Ba Vì linh thiêng và huyền thoại, giữ được"thế rồng cuộn, hổ ngồi, tiện hướng nhìn sông, dựa núi"; phát huy được thế mạnh, khắc phục những bất cập và mất cân đối đang đặt ra trong quá trình phát triển, tạo thêm thế và lực để xây dựng Thủ đô trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, xứng tầm vị thế chính trị, văn hóa, kinh tế, quốc phòng, an ninh của Thủ đô, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, làm phong phú, giàu đẹp thêm truyền thống văn hóa, cảnh quan thiên nhiên. Ðó là yêu cầu khách quan, là xu hướng phát triển bền vững, lâu dài của Thủ đô nước ta.

Chặng đường năm năm là rất ngắn so với tiến trình lịch sử xây dựng và phát triển Thủ đô. Song, đây là một chặng đường có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trước và trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội, có biết bao khó khăn cùng với nhiều băn khoăn, lo lắng đặt ra khi Ðảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội đón nhận và giải quyết những nhiệm vụ trọng đại mà Ðảng và Quốc hội giao cho. Ý thức đầy đủ trách nhiệm trước T.Ư và cả nước, ngay từ những ngày đầu triển khai Nghị quyết số 15 của Quốc hội, Ðảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định quyết tâm thực hiện Nghị quyết với phương châm"Ðoàn kết, hợp tác, trách nhiệm", tất cả vì công việc chung, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô của đất nước. Ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, lãnh đạo cấp ủy hai Ðảng bộ Hà Nội và Hà Tây đã tiến hành hợp nhất tổ chức, bộ máy, sắp xếp bố trí cán bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị, bảo đảm vận hành thông suốt từ ngày 1-8-2008;  bảo đảm cho mọi hoạt động của đời sống xã hội, của nhân dân, của doanh nghiệp... không bị trở ngại. Tiếp đến là việc nhất thể hóa các cơ chế, chính sách của bốn địa phương đã ban hành trước đó; rà soát, khớp nối các quy hoạch, các dự án, tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc điều hành, quản lý sau khi hợp nhất. Trong một thời gian rất ngắn, toàn bộ hệ thống chính trị bao gồm cấp ủy, HÐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng quân sự, công an, cơ quan sự nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp... đã khẩn trương bắt tay vào công việc, để đúng ngày 1-8-2008, kỳ họp hợp nhất HÐND thành phố chính thức khai mạc, đánh dấu hoàn thành việc hợp nhất. Ngay trong ngày đầu tiên ấy, bộ máy, tổ chức và cán bộ của thành phố Hà Nội mở rộng chính thức đi vào hoạt động, bảo đảm mọi công việc của thành phố được diễn ra suôn sẻ.

Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức mới đặt ra, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý thức trách nhiệm và tinh thần chủ động, vận dụng sáng tạo đường lối, Nghị quyết của Ðảng; tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngày càng khẳng định vai trò trung tâm lớn về kinh tế của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) chiếm hơn 10% cả nước; tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2008-2012 đạt 9,51%, cao hơn 1,5 lần mức bình quân chung cả nước. Trong đó, dịch vụ tăng 10,07%, công nghiệp xây dựng tăng 9,88%, nông nghiệp tăng 2,76%. Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,2%/năm, từ 6,9 tỷ USD năm 2008, tăng lên 10,3 tỷ USD năm 2012. Nông nghiệp tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Giá trị sản xuất năm 2012 đạt 199 triệu đồng/ha, gấp 1,63 lần so với năm 2008, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Thu ngân sách từ 57 nghìn tỷ đồng năm 2007, đến năm 2012 đạt 146.331 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần trước khi hợp nhất, bình quân tăng 19,2%/năm và chiếm hơn 20% tổng thu ngân sách cả nước.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị; phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội được triển khai tích cực; diện mạo Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại từng bước trở thành hiện thực. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng và là một trong những thành tựu nổi bật của Hà Nội sau năm năm hợp nhất. Bộ mặt nông thôn Thủ đô có nhiều khởi sắc; đời sống nông dân được cải thiện rõ rệt. Văn hóa - xã hội Thủ đô tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. Thành phố đã thực hiện tốt yêu cầu bảo đảm ổn định chính trị; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong mọi tình huống. Các hoạt động đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế được tăng cường...

Ðặc biệt, với hơn 360 nghìn đảng viên, gần bằng 1/10 tổng số đảng viên cả nước; với 57 đảng bộ trực thuộc và 2.927 đảng bộ cơ sở, công tác xây dựng Ðảng luôn được Ðảng bộ thành phố quan tâm, coi trọng. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động chuyển biến tốt hơn. Cùng với việc làm tốt công tác tư tưởng, một trong những thành công có ý nghĩa quyết định của Ðảng bộ thành phố là đã thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, coi đây là một trong những khâu trọng tâm, có tính đột phá. Thành ủy đã xây dựng kế hoạch rất công phu, dân chủ, công khai về công tác luân chuyển cán bộ, để làm tốt hơn việc đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, phẩm chất và yêu cầu nhiệm vụ. Từ sau hợp nhất đến nay, đã luân chuyển 229 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trưởng thành cả về năng lực chuyên môn và năng lực thực tiễn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ðảng bộ Hà Nội thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI)"Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay" gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi tập thể, đơn vị và cá nhân cán bộ, đảng viên; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực công tác, từ đó chủ động, tự giác đề ra giải pháp khắc phục. Ðảng bộ Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới; UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện"Năm kỷ cương hành chính - 2013"... Ðặc biệt, thành phố đã đi đầu trong chỉ đạo thực hiện thí điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 chức danh lãnh đạo chủ chốt. Và vừa qua, tại kỳ họp HÐND thành phố đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh do HÐND thành phố bầu và bổ nhiệm.

Những kết quả đạt được trong năm năm qua khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài của quyết định mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; đồng thời khẳng định mạnh mẽ những nỗ lực vượt bậc, minh chứng sinh động và thuyết phục cho tinh thần đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân trong quá trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Bên cạnh những kết quả, Hà Nội vẫn còn một số yếu kém, cần khắc phục. Ðó là kinh tế Thủ đô tuy có tốc độ tăng trưởng cao, nhưng chưa bền vững. Thu hút đầu tư nước ngoài, huy động vốn trong nước chưa xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Nhiều dự án triển khai chậm, gây lãng phí, thất thoát. Thành phố chưa nhiều sản phẩm có chất lượng cao, tính cạnh tranh cao. Trong lĩnh vực xây dựng và quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và đất đai vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, khuyết điểm. Văn hóa - xã hội phát triển chưa tương xứng với yêu cầu, vị thế và tiềm năng của Thủ đô; chưa tranh thủ và huy động được hết thế mạnh của một trung tâm lớn về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo của cả nước... Về cải cách hành chính, tuy có được cải thiện, song trên một số lĩnh vực, ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ, trình độ, năng lực và phẩm chất một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế...

 Những thành tựu và kết quả phấn đấu của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được sau năm năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhiều lo lắng, băn khoăn đặt ra trước và sau khi thông qua quyết định mở rộng địa giới hành chính Thủ đô dần được giải tỏa. Tình cảm, tư tưởng nhân dân Thủ đô càng thêm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của T.Ư Ðảng, Quốc hội và Chính phủ, vào sự tổ chức, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành thành phố. Ðiều đó khẳng định tính đúng đắn, tầm nhìn của một quyết định mang tính lịch sử và tinh thần quyết tâm, tính chủ động, sáng tạo, sự đoàn kết trong Ðảng, sự đồng thuận to lớn của nhân dân.

Con đường phía trước đang mở ra với cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức, đòi hỏi Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phải chủ động, năng động, tích cực, sáng tạo hơn nữa để không ngừng vươn lên; giải quyết tốt những nhiệm vụ cấp thiết trước mắt và những vấn đề cơ bản, chiến lược, lâu dài, để xây dựng, phát triển Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Ðại hội XV Ðảng bộ thành phố. Trọng tâm trong giai đoạn 2011-2020 là:"Huy động tối đa sức mạnh tổng hợp cả về vật chất và tinh thần của Thủ đô và cả nước xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Phấn đấu để Hà Nội là địa phương đi đầu, về đích sớm từ một đến hai năm sự nghiệp CNH, HÐH, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Ðể thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ nêu trên, trong thời gian tới, thành phố tập trung thực hiện tốt bảy nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện Kết luận của T.Ư và Nghị quyết của Quốc hội; phát huy những thành tựu và kết quả đạt được năm năm qua, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô.

Hai là, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô, bảo đảm tăng trưởng nhanh và bền vững.

Ba là, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn. Chú trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn bảo đảm đồng bộ, theo hướng hiện đại.

Bốn là, huy động mọi tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực của thành phố; đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa để phát triển sự nghiệp văn hóa giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ của thành phố.

Năm là, tiếp tục chăm lo sự nghiệp quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não của Ðảng và Nhà nước, các hoạt động đối nội, đối ngoại diễn ra trên địa bàn.

Sáu là, mở rộng hoạt động đối ngoại, hội nhập và hợp tác phát triển.

Bảy là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI) và Chương trình số 01 của Thành ủy; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn với phát huy vai trò làm chủ và giám sát của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng những việc làm thiết thực. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đồng bộ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, kiên quyết xử lý các vụ việc dư luận và nhân dân phát hiện; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo tinh thần"Năm kỷ cương hành chính" tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, thái độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là vai trò nêu gương của người đứng đầu. Khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém đã được nêu trong kiểm điểm vừa qua, công khai kết quả để nhân dân giám sát, đánh giá...

Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, và những kết quả đạt được sau năm năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, trong giai đoạn tới, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội quyết tâm hoàn thành tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ, xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò, vị thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Anh hùng.

 

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tra cứu thông tin chung

Liên kết website

Báo - Tạp chí


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 2284
  • Tháng hiện tại: 2679
  • Tổng lượt truy cập: 4718114