Tiếng Việt English

Sự Kiện

Quy định về tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quy định về tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Số kí hiệu 06/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/07/2013
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Các văn bản khác
Lĩnh vực Xây dựng
Cơ quan ban hành Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội
Người ký Ngô thị Doãn Thanh

Nội dung

Quy định về tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

File đính kèm

 

Tra cứu thông tin chung