Tiếng Việt English

Sự Kiện

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3,5 ĐOẠN TỪ CẦU THƯỢNG CÁT ĐẾN ĐẠI LỘ THĂNG LONG, TỶ LỆ 1/500. Địa điểm: huyện Đan Phượng, Hoài Đức và quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3,5 ĐOẠN TỪ CẦU THƯỢNG CÁT ĐẾN ĐẠI LỘ THĂNG LONG, TỶ LỆ 1/500.Địa điểm: huyện Đan Phượng, Hoài Đức và quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Số kí hiệu 922/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/02/2016
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Giao thông - Vận tải
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Người ký KT Chủ tịch - Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng

Nội dung

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2015 các đồ án Quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị riêng, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, các dự án chỉ giới đường đỏ và thiết kế hồ sơ cắm mốc trên địa bàn Thành phố.

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 92/TTr-QHKT-P7 ngày 07 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhiệm vụ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500 với những nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án: Thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500.

2. Vị trí, quy mô nghiên cứu:

a. Vị trí:

- Điểm đầu tuyến: giao với đê sông Hồng hiện có (cầu Thượng Cát).

- Điểm cuối tuyến: giao với Đại lộ Thăng Long.

b. Quy mô:

- Tổng chiều dài tuyến đường: khoảng 9,54km.

- Quy mô tuyến đường: chiều rộng mặt cắt ngang đường B=60m, riêng đoạn từ hết khu đô thị Bắc An Khánh đến Đại lộ Thăng Long mặt cắt ngang đường được mở rộng cục bộ B=70m.

3. Mục tiêu:

- Thiết kế cắm mốc giới tuyến đường theo hồ sơ Chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt, làm cơ sở tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa phục vụ công tác quản lý mốc giới, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt,

- Làm cơ sở để thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đảm bảo sự đồng bộ về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan.

4. Tính chất và chức năng của tuyến đường:

- Tính chất: là tuyến đường vành đai của đô thị trung tâm.

- Chức năng: là tuyến đường vành đai, trục giao thông chính kết nối chuỗi đô thị phía Đông đường Vành đai 4, kết nối các Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long và các tuyến đường cấp đô thị hướng tâm.

5. Nội dung và thành phần hồ sơ:

Các yêu cầu, nội dung thiết kế, thành phần hồ sơ sản phẩm thực hiện theo Nhiệm vụ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Công nghệ tài nguyên môi trường Gia Linh lập, hoàn thành tháng 12/2015, đã được Sở Quy hoạch-Kiến trúc thẩm định, trình duyệt tại Tờ trình số    /TTr-QHKT-P7 ngày    tháng 01 năm 2016.

6. Tiến độ thực hiện:

- Thiết kế cắm mốc giới: 30 ngày sau khi Nhiệm vụ được duyệt (không kể thời gian thẩm tra, trình duyệt).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới: UBND Thành phố ủy quyền cho Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội phê duyệt.

- Cơ quan tổ chức lập Hồ sơ cắm mốc giới: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội.

Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm lập Hồ sơ cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Đại lộ Thăng Long theo đúng Nhiệm vụ được UBND Thành phố phê duyệt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Sở ngành, cơ quan liên quan thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quy hoạch xây dựng. Lập dự toán kinh phí thực hiện công tác thiết kế cắm mốc tuyến đường trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

Các Sở, Ngành, UBND huyện Đan Phượng, UBND huyện Hoài Đức, UBND quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm phối hp, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan để Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội làm cơ sở thiết kế cắm mốc giới tuyến đường đảm bảo khớp nối thống nhất với dự án đầu tư có liên quan trong phạm vi nghiên cứu.

- Cơ quan triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa: sau khi hồ sơ cắm mốc giới được phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Hoài Đức và Đan Phượng tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa và bàn giao cho chính quyền địa phương để quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch-Kiến trúc; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài chính; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm; Thủ trưởng các Sở, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

File đính kèm

 

Tra cứu thông tin chung

Liên kết website

Báo - Tạp chí


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 2119
  • Tháng hiện tại: 24098
  • Tổng lượt truy cập: 4461507