Tiếng Việt English

Sự Kiện

 Văn bản theo chủ đề: Văn bản pháp luật

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Tiêu đề
1 20/2019/TT-BXD 31/12/2019 Hướng dẫn, xác định quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị
2 35/2018/QH14 01/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch
3 144/QĐ-BXD 06/03/2019 Công nhận tổ chức, xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
4 37/2019/NĐ-CP 07/05/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
5 72/2019/NĐ-CP 30/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37//2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
6 01/2019/TT-BXD 28/06/2019 Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
7 20/09/2020 Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị
8 20/09/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng.
9 QĐ/TTG 20/09/2020 DỰ THẢO ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
10 950/QĐ-TTg 01/08/2018 Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030
11 84/QĐ-TTg 19/01/2018 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
12 24/2018/QH14 12/06/2018 Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
13 16/CT-TTG 04/05/2017 Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
14 17/2017/NĐ-CP 17/02/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính Phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà Nước về báo chí, xuất bản, in, phát hành, bưu chính, viễn thông; tần số vô tuyến điện. công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý Nhà Nước các dịch vụ công trong các ngành; lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ
15 1819 /QĐ-TTg 26/10/2015 Cung cấp dịch vụ cơ bản trực tuyến mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.
16 714/QĐ-TTg 22/05/2015 Quy định chi tiết nội dung thuyết minh, mô tả về mục tiêu, quy mô, phạm vi đối tượng của cơ sở dữ liệu quốc gia. Định nghĩa và mối quan hệ giữa các thành phần thông tin cơ bản; Đánh giá sơ bộ tính khả thi, hiệu quả của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.
17 392/QĐ-TTg 27/03/2015 Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp
18 6109/QĐ-UBND 26/12/2012 Phát trển công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng, minh bạch hóa, công khai hóa các thủ tục hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên chiến lược.
19 25/2012/QH13 20/09/2020 Luật này quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô.
20 21/2019/QĐ-TTg 19/06/2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông
21 751/2019/UBTVQH14 16/08/2019 Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
22 157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
23 40/2019/QH14 13/06/2019 luật kiến trúc
24 30/2019/NĐ-CP 28/03/2019 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở
25 1349/QHKT-KHTH 19/03/2019 chiều cao trường học tại quận nội thành Hà Nội
26 11/2018/TT-BXD 26/12/2018 công trình tàu điện ngầm
27 82/2019/QH14 14/06/2019 QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ
28 05/2019/QĐ-UBND 18/03/2019 quy định giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
29 02/2017/TT-BNV 12/05/2017 MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG , NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
30 80/2016/NĐ-CP 01/07/2016 sửa đổi nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt
31 42/2017/NĐ-CP 20/09/2020 sửa đổi nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
32 25/2017/NĐ-CP 14/03/2017 Báo cáo tài chính Nhà Nước
33 01/2017/TT-BXD 06/02/2017 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
34 25/2017/NĐ-CP 14/03/2017 báo cáo tài chính Nhà Nước
35 34/2016/NĐ-CP 20/09/2020 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
36 89/2015/QH13 20/09/2020 Luật thống kê
37 124/BC-CTK 25/02/2019 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2019
38 78/BC-CTK 25/01/2019 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2019
39 545/BC-CTK 25/12/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 12 ước quý IV và cả năm 2018
40 482/BC-CTK 23/11/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018
41 441/BC-CTK 25/10/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018
42 379/BC-CTK 24/09/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và ước 9 tháng năm 2018
43 336/BC-CTK 20/09/2020 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018
44 218/BC-CTK 22/06/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2018
45 183/BC-CTK 23/05/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018
46 139/BC-CTK 23/04/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2018
47 102/BC-CTK 23/03/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 3 năm 2018
48 53/BC-CTK 23/02/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2018
49 33/BC-CTK 23/01/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018
50 536/BC-CTK 20/12/2017 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 12 năm 2017
1, 2, 3  Trang sau
 

Tra cứu thông tin chung

Liên kết website

Báo - Tạp chí


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Khách viếng thăm: 5
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1977
  • Tháng hiện tại: 69050
  • Tổng lượt truy cập: 4586964