Tiếng Việt English

Sự Kiện

 Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Tiêu đề
1 144/QĐ-BXD 06/03/2019 Công nhận tổ chức, xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
2 QĐ/TTG 29/09/2020 DỰ THẢO ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
3 950/QĐ-TTg 01/08/2018 Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030
4 84/QĐ-TTg 19/01/2018 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
5 1819 /QĐ-TTg 26/10/2015 Cung cấp dịch vụ cơ bản trực tuyến mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.
6 714/QĐ-TTg 22/05/2015 Quy định chi tiết nội dung thuyết minh, mô tả về mục tiêu, quy mô, phạm vi đối tượng của cơ sở dữ liệu quốc gia. Định nghĩa và mối quan hệ giữa các thành phần thông tin cơ bản; Đánh giá sơ bộ tính khả thi, hiệu quả của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.
7 392/QĐ-TTg 27/03/2015 Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp
8 6109/QĐ-UBND 26/12/2012 Phát trển công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng, minh bạch hóa, công khai hóa các thủ tục hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên chiến lược.
9 05/2019/QĐ-UBND 18/03/2019 quy định giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
10 31/2017/QĐ-TTG 17/07/2017 VỀ TIÊU CHÍ, DANH MỤC NGÀNH, LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
11 29/2016/QĐ-UBND 19/08/2016 Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội
12 15/2016/QĐ-UBND 20/04/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2014/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ
13 1231/QĐ-UBND 14/03/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
14 07/2016/QĐ-UBND 08/03/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
15 925/QĐ-UBND 25/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ THIẾT KẾ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 3 CŨ ( ĐOẠN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN), TỶ LỆ 1/500.Địa điểm: huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
16 917/QĐ-UBND 25/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH Ô ĐẤT KÝ HIỆU CX2 VÀ ĐƯỜNG GIAO THÔNG QUANH Ô ĐẤT TRONG QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI SÀI ĐỒNG, TỶ LỆ 1/500, ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHỤC HỒI CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRẠM CẤP NƯỚC SÀI ĐỒNG Địa điểm: các ph
17 918/QĐ-UBND 25/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN KHU VỰC NỐI 3 PHÂN KHU ĐÔ THỊ S1, S2, S3 - TUYẾN SỐ 2, TỶ LỆ 1/500Địa điểm: huyện Hoài Đức và huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
18 924/QĐ-UBND 25/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ THIẾT KẾ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN TỈNH LỘ 72 (ĐOẠN TỪ NGÃ BA BIỂN SẮT ĐẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4), TỶ LỆ 1/500 Địa điểm: quận Nam Từ Liêm, quận Hà Đông và huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
19 920/QĐ-UBND 25/02/2016 QUYẾT ĐỊNH V/V: PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN KHU VỰC NỐI 3 PHÂN KHU ĐÔ THỊ S1, S2, S3 - TUYẾN SỐ 3, TỶ LỆ 1/500Địa điểm: huyện Hoài Đức và huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
20 919/QĐ-UBND 25/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN KHU VỰC NỐI 02 PHÂN KHU ĐÔ THỊ S1, S2 - TUYẾN SỐ 1, TỶ LỆ 1/500 Địa điểm: huyện Hoài Đức và huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
21 922/QĐ-UBND 25/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3,5 ĐOẠN TỪ CẦU THƯỢNG CÁT ĐẾN ĐẠI LỘ THĂNG LONG, TỶ LỆ 1/500.Địa điểm: huyện Đan Phượng, Hoài Đức và quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
22 921/QĐ-UBND 25/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT QUẬN HOÀN KIẾM (PHẦN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO THÔNG) ĐỂ XÂY DỰNG GA NGẦM C10; VÀ PHÊ DUYỆT TỔNG MẶT BẰNG CÁC GA NGẦM: C6, C10 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỐ 2 (ĐOẠN NAM THĂNG LONG - TRẦN HƯNG ĐẠO)
23 08/2016/QĐ-TTg 26/02/2016 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG
24 39/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
25 861/QĐ-UBND 22/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT QUẬN HOÀN KIẾM (PHẦN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO THÔNG) ĐỂ XÂY DỰNG GA NGẦM C10; VÀ PHÊ DUYỆT TỔNG MẶT BẰNG CÁC GA NGẦM: C6, C10 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH P
26 05/2016/QĐ-UBND 18/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
27 253/QĐ-TTg 17/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2016
28 220/QĐ-TTg 04/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
29 03/2008/QĐ-BXD 31/03/2008 Quyết định 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31 tháng 3 năm 2008. Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng.
30 4340/QĐ-UBND 20/08/2014 Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội ( ban hành theo Quyết định số 4340/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND Thành phố Hà Nội)
31 70/2014/QĐ-UBND 12/09/2014 Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội
32 72/2014/QĐ-UBND 17/09/2014 Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đề án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
33 82/2014/QĐ-UBND 21/11/2014 Ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
34 25/QĐ-BXD 09/01/2013 Quyết định số 25/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc trên toàn bộ khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
35 957/QĐ-BXD 29/09/2009 Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
 

Tra cứu thông tin chung

Liên kết website

Báo - Tạp chí


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 997
  • Tháng hiện tại: 89019
  • Tổng lượt truy cập: 4606933