0 undefined NaN
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 148/2020/NĐ-CP 17/12/2020 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
2 5463/QĐ-UBND 06/12/2020 Quyết định 5463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ quốc lộ 3 đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Đông Anh, Hà Nội
3 15/VBHN-BXD 13/10/2020 Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 14/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
4 89/2015/QH13 18/07/2020 Luật thống kê
5 63/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
6 62/2020/QH14 16/06/2020 Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
7 20/2019/TT-BXD 30/12/2019 Thông tư 20/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
8 17/2019/TT-BXD 25/12/2019 Thông tư số 17/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
9 14/2019/TT-BXD 25/12/2019 Thông tư số 14/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
10 07/VBHN-BXD 21/11/2019 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng : Nghị định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
11 06/VBHN-BXD 21/11/2019 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng: Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
12 45/2019/QH14 19/11/2019 Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội : Bộ Luật Lao động
13 52-NQ/TW 26/09/2019 MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ
14 3098/BTTTT-KHCN 12/09/2019 BỘ CHỈ SỐ ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 (PHIÊN BẢN 1.0)
15 72/2019/NĐ-CP 29/08/2019 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
16 751/2019/UBTVQH14 15/08/2019 Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
17 01/2019/TT-BXD 27/06/2019 Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/06/2019 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
18 21/2019/QĐ-TTg 18/06/2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông
19 82/2019/QH14 13/06/2019 QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ
20 40/2019/QH14 12/06/2019 Luật kiến trúc
21 37/2019/NĐ-CP 06/05/2019 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
22 46-KL/TW 18/04/2019 Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
23 30/2019/NĐ-CP 27/03/2019 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở
24 1349/QHKT-KHTH 18/03/2019 chiều cao trường học tại quận nội thành Hà Nội
25 05/2019/QĐ-UBND 17/03/2019 quy định giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
26 17/NQ-CP 06/03/2019 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2019-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025
27 144/QĐ-BXD 05/03/2019 Công nhận tổ chức, xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
28 144/QĐ-BXD 05/03/2019 Quyết định 144/QĐ-BXD ngày 06/03/2019 về việc công nhận Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
29 124/BC-CTK 24/02/2019 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2019
30 39/KH-UBND 11/02/2019 Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội năm 2019
31 78/BC-CTK 24/01/2019 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2019
32 35/2018/QH14 31/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch
33 11/2018/TT-BXD 25/12/2018 công trình tàu điện ngầm
34 545/BC-CTK 24/12/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 12 ước quý IV và cả năm 2018
35 482/BC-CTK 22/11/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018
36 35/2018/QH14 19/11/2018 Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
37 157/2018/NĐ-CP 15/11/2018 lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
38 29/2018/QH14 14/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
39 441/BC-CTK 24/10/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018
40 379/BC-CTK 23/09/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và ước 9 tháng năm 2018
41 950/QĐ-TTg 31/07/2018 Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030
42 218/BC-CTK 21/06/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2018
43 24/2018/QH14 11/06/2018 Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
44 183/BC-CTK 22/05/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018
45 139/BC-CTK 22/04/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2018
46 102/BC-CTK 22/03/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 3 năm 2018
47 53/BC-CTK 22/02/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2018
48 33/BC-CTK 22/01/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018
49 84/QĐ-TTg 18/01/2018 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
50 58/BTTTT-KHCN 10/01/2018 Hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam
Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

148/2020/NĐ-CP

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 55 | lượt tải:23

5463/QĐ-UBND

Quyết định 5463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ quốc lộ 3 đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Đông Anh, Hà Nội

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 35 | lượt tải:13

15/VBHN-BXD

Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 14/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 39 | lượt tải:15

89/2015/QH13

THỐNG KÊ

Thời gian đăng: 20/07/2019

lượt xem: 106 | lượt tải:31

63/2020/QH14

Luật số 63/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian đăng: 10/01/2021

lượt xem: 22 | lượt tải:4

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Báo Hà Nội Mới
  • Báo Tạp Chí Quy Hoạch
qct
qcp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây