0 NaN undefined
Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1, nhà N3A, số 58 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân
  • Điện thoại cơ quan: 024 3555 3511

 

Tập thể cán bộ Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn luôn hướng đến
“Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Hiệu quả”

Lãnh đạo đơn vị:
 

Giới thiệu chung:
Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn - Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tiền thân là 2 Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc đô thị và Trung tâm Quy hoạch đô thị & nông thôn, được UBND thành phố Hà Nội thành lập tại Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 và Quyết định số 1771/QD-UBND ngày 31/10/2008, trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

Ngày 07/8/2017, UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định hợp nhất 2 Trung tâm tại Quyết định số 5272/QĐ-UBND với tên gọi Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn như hiện nay;

Ngày 27/6/2019, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3421/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Trên cơ sở các Quyết định của UBND Thành phố, Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định.

Tên giao dịch tiếng Anh:
              Hanoi Research Center of Architecture, Urban and Rural Planning
Tên viết tắt tiếng Anh: HRAP

Trụ sở chính: Tầng 1, nhà N3A, số 58 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính
Cơ sở 2: Số 146 đường Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Số lượng cán bộ:
Tổng số cán bộ đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn vào thời điểm tháng 3/2021 là 38 người, gồm 16 viên chức và 22 cán bộ lao động hợp đồng, trong đó có 7 nữ. Độ tuổi trung bình của tập thể cán bộ là 38,2.

Về trình độ chuyên môn: Trung tâm hiện có 01 tiến sỹ, 16 thạc sỹ, với 18 kiến trúc sư, 15 kỹ sư, cử nhân kinh tế. 100% số cán bộ quản lý có trình độ trên Đại học, 100% cán bộ thực hiện công tác chuyên môn có trình độ Đại học trở lên, có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, tư vấn lập quy hoạch, thiết kế đô thị, lập quy chế quản lý kiến trúc và thiết kế kiến trúc công trình.

Chức năng nhiệm vụ:
1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao về nghiên cứu kiến trúc, lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao để phục vụ công tác quản lý nhà nước.
2. Tham gia soạn thảo và góp ý các văn bản pháp quy đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc.
3. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc.
4. Thực hiện các Đề tài nghiên cứu khoa học về quy hoạch, kiến trúc; Sưu tầm, tổng hợp tư liệu nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng.
5. Tham gia đề xuất các định hướng phát triển không gian khu vực, kiến trúc và quản lý kiến trúc đô thị. Nghiên cứu, xác lập các quy trình thích hợp cho công tác thiết kế và quản lý kiến trúc đô thị của Thành phố căn cứ theo các quy định của nhà nước.
6. Nghiên cứu thiết kế xây dựng hoặc cải tạo xây dựng các công trình kiến trúc; Nghiên cứu thiết kế các mẫu công trình phù hợp với các khu quy hoạch, khu chức năng đặc thù; Nghiên cứu cải tạo các công trình và hạng mục công trình kiến trúc có giá trị (nhà cổ, biệt thự cổ tại khu phố cổ, phố cũ, các công trình bảo tàng, trụ sở chính quyền các cấp...) thông qua ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học do Trung tâm hoặc các tổ chức khác thực hiện.
7. Tham gia triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ, xử lý số liệu và khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu quy hoạch kiến trúc, xây dựng. Cập nhật và cung cấp cấp thông tin quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố theo phân công của Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
8. Tư vấn, lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch văn hoá và các khu chức năng khác. Tư vấn lập Nhiệm vụ Thiết kế đô thị, lập thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch mạng lưới, quy hoạch ngành theo nhu cầu của các chủ đầu tư. Tổ chức các cuộc thi về sáng tác kiến trúc, ý tưởng quy hoạch.
9. Tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ tư vấn, thiết kế, lập dự án trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, thiết kế đô thị và phát triển nông thôn theo quy định của Nhà nước và Thành phố.
10. Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật, lập khái toán, dự toán chi tiết, thẩm tra, thẩm định các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị và nông thôn.
11.  Khảo sát, đo đạc bản đồ, địa hình, địa chất công trình, phục vụ công tác tư vấn thiết kế xây dựng và công tác quy hoạch xây dựng.
12. Thiết kế cắm mốc và thực hiện cắm mốc giới, chỉ giới quy hoạch, mốc giới giao đất ngoài hiện trường.
13.  Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo chức năng của Trung tâm và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
14. Quản lý cán bộ công chức viên chức, biên chế tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của nhà nước và phân cấp quản lý của Thành phố.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Uỷ ban nhân dân Thành phố giao.  

Thành tích đạt được năm 2020:
- Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc năm 2020" của UBND Thành phố Hà Nội;
- Giải 3 "Giải thưởng Kiến trúc Hà Nội" - Đồ án Thiết kế đô thị tuyến hai bên tuyến đường từ đường 2.5 đến vành đai 4 (kéo dài của phố Tôn Thất Tùng), Đoạn 2: từ Vành đai Sông nhuệ đến Vành đai 4.

Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

958/QĐ-VQH

Quyết định số 958/QĐ-VQH ngày 22/7/2024 của Viện QHXDHN về việc bổ nhiệm viên chức quản lý ông Trần Minh Quang giữ chức vụ Chánh Văn Phòng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Thời gian đăng: 22/07/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:3

345/QĐ-VQH

Quyết định số 345/QĐ-VQH ngày 03/4/2024 của Viện QHXD Hà Nội về việc Ban hành Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện QHXD Hà Nội

Thời gian đăng: 08/04/2024

lượt xem: 133 | lượt tải:126

2068/QĐ-VQH

Quyết định số 2068/QĐ-VQH về việc Ban hành Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Thời gian đăng: 23/11/2023

lượt xem: 360 | lượt tải:220

3663/QĐ-UBND

Quyết định số 3663/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài (đoạn 3) khu vực dự án đầu tư xây dựng Thành phố thông minh GĐ1 và GĐ2

Thời gian đăng: 24/07/2023

lượt xem: 264 | lượt tải:256

3428/QĐ-UBND

Quyết định số 3428/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N9, tỉ lệ 1/5000 tại khu quy hoạch 1.

Thời gian đăng: 20/08/2023

lượt xem: 422 | lượt tải:219

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Tạp chí kiến trúc
  • Theo Báo Xây Dựng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây