0 NaN undefined

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Thứ tư - 27/01/2021 23:11
Sáng 22/01, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đến dự hội nghị có Ông Dương Đức Tuấn – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Ông Phạm Văn Chiến – Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc cùng một số chuyên viên thuộc ỦBND, Sở,ban, ngành của thành phố Hà Nội.
 
Ông Lưu Quang Huy - Viện trưởng báo cáo kết quả các hoạt động năm 2020
và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác 2021

 
Thay mặt tập thể Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Ông Lưu Quang Huy - Bí thư Đảng ủy -  Viện trưởng báo cáo kết quả các hoạt động năm 2020: Viện đã được phê duyệt 04 đồ án quy hoạch chung (trong đó 03 đồ án điều chỉnh cục bộ); 07 đồ án quy hoạch phân khu đô thị ; 57 đồ án quy hoạch chi tiết và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết. Viện cũng đã hoàn thành trình thẩm định, phê duyệt: 06 đồ án quy hoạch chung và quy hoạch chuyên ngành; 16 đồ án quy hoạch phân khu đô thị; 06 đồ án và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết; 03 Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc. Đang triển khai thực hiện 01 đồ án quy hoạch chung; 07 đồ án quy hoạch phân khu đô thị; 33 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị; 02 Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc; 01 chương trình phát triển đô thị và nhiều đồ án khác của các chủ đầu tư. 
 

Về công tác quản lý các dự án quy hoạch từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước Thành phố giao, Viện QHXD Hà Nội đã tổ chức lựa chọn nhà thầu đo vẽ bản đồ hiện trạng, lập quy hoạch, xin ý kiến cộng đồng dân cư, công bố, bàn giao theo quy định các dự án trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn TP. Trong đó, đối với Chương trình phát triển đô thị toàn Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã hoàn thành lập thẩm định Đề cương khái toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập thẩm tra dự toán, đang trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán. Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030, các đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô phục vụ mục đích an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Viện đã tổ chức công bố và bàn giao hồ sơ theo quy định.
 

Năm 2020, tổng doanh thu Viện QHXD Hà Nội đạt 44,44 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 27,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người là 8,6 triệu đồng/người/tháng. Tổng kết năm 2020, 100% đơn vị thuộc Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, trong đó, 56% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 96% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, trong đó, 20% cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Các danh hiệu thi đua khen thưởng được ghi nhận năm 2020:

 
  • Cở “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua Thành phố năm 2020” thuộc về 2 đơn vị là Văn phòng và Trung tâm QH-KT1
  • Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020” cho Trung tâm QH-KT 3 và 13 cá nhân.
  • Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2020”  thuộc về Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn và Phòng Quản lý kỹ thuật hạ tầng.
 
Năm 2021, Viện QHXD Hà Nội sẽ nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Thành ủy, UBND Thành phố đáp ứng kịp thời công tác quản lý trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng Thủ đô. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ đạo công việc sâu sát. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đồ án quy hoạch trọng điểm. Chủ động phát triển, đa dạng hóa sản phẩm quy hoạch, tăng cường mở rộng phạm vi, địa bàn hoạt động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, trong đó có đề tài nghiên cứu về đô thị thông minh, tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, cập nhật kiến thức mới...
 

Tại hội nghị, các đại biểu và cán bộ viên chức, người lao động Viện lắng nghe bài tham luận của 2 cán bộ đại diện Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 2 và Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Đào tạo và Hợp tác quốc tế về những kết quả đã đạt được trong năm qua tại đơn vị mình, đồng thời cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất với lãnh đạo Viện.

 
Đại diện Trung tâm QH-KT 2 đọc bài tham luận
 
Đại diện Phòng NCPT, ĐT  và HTQT đọc bài tham luận

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua của Đảng bộ, tập thể cán bộ nhân viên, người lao động Viện QHXD Hà Nội. Phó chủ tịch quan tâm,chỉ đạo các kiến nghị Viện QHXD Hà Nội đề xuất trong báo cáo tổng kết.
 
Ông Dương Đức Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, trong điều kiện TP đang đô thị hóa có tốc độ cao và phạm vi rộng, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã đến kỳ điều chỉnh, các quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chuyên ngành cần lập, triển khai thì những nhiệm vụ đặt ra đối với Viện QHXD Hà Nội là rất lớn, vai trò của viện ngày càng quan trọng. Để đạt được các nhiệm vụ TP giao, trong năm 2021, đồng chí Dương Đức Tuấn đề nghị Viện QHXD Hà Nội cần nêu cao vai trò của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Viện trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt chủ đề năm nay của TP là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, trong đó, đặc biệt lưu ý 1 trong 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ này là “...Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô...”, từ đó xác định được vận hội, vai trò, vị trí, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác tham mưu, tư vấn sản xuất, kinh doanh.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cũng đề nghị Viện phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh để đảm bảo tài chính trang trải chi phí, đảm bảo thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Ngoài ra, Viện là nơi tập trung các cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao nhưng chưa phát huy hết năng lực, vai trò, trình độ. Vì vậy, tập thể lãnh đạo Viện cần rà soát, nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động cho phù hợp với yêu cầu, thực tiễn, tham mưu, đề xuất TP hoàn chỉnh mô hình tổ chức bộ máy, cân đối các lĩnh vực hoạt động để phát huy được vị trí, vai trò, khai thác được năng lực hoạt động của lực lượng viên chức, người lao động. Đồng thời chủ động nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc cho cán bộ viên chức, người lao động của Viện, cán bộ của các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị... Phối hợp với Sở QHKT và các Sở, ngành để tham mưu, tư vấn, đề xuất kịp thời cho Thành ủy, UBND TP về công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc...
 
Tại hội nghị, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã được UBND TP tặng cờ thi đua và bằng khen.

 
Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn trao bằng khen và cờ thi đua của UBND TP cho các tập thể


Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn trao bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”  của UBND TP cho các cá nhân

 
Đồng chí Lưu Quang Huy – Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện QHXD Hà Nội cùng Ban lãnh đạo Viện tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Đức Tuấn – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội để Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021 đề ra,  đạt giá trị sản lượng cao, đảm bảo đời sống cán bộ viên chức và người lao động./.

Nguồn tin: VQHXD Hà Nội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

148/2020/NĐ-CP

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 125 | lượt tải:46

5463/QĐ-UBND

Quyết định 5463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ quốc lộ 3 đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Đông Anh, Hà Nội

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 62 | lượt tải:20

15/VBHN-BXD

Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 14/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 65 | lượt tải:27

89/2015/QH13

THỐNG KÊ

Thời gian đăng: 20/07/2019

lượt xem: 124 | lượt tải:32

63/2020/QH14

Luật số 63/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian đăng: 10/01/2021

lượt xem: 57 | lượt tải:13

Báo tạp chí

 • Báo Lao Động
 • Báo Kinh Tế Đô Thị
 • Báo Quy Hoạch Đô Thị
 • Báo Kiến Việt
 • Tạp chí kiến trúc
 • Theo baoxaydung.com.vn
qct
qcp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây