0 undefined NaN

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Thứ tư - 10/01/2018 13:07

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.
Đến dự Hội nghị có đ/c Bùi Xuân Tùng – Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc và đại diện các Sở, ban, ngành Thành phố.
Năm 2017 là một năm đầy khó khăn và biến động nhưng Viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao cũng như đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện. Cụ thể:
Về công tác tham mưu cho UBND Thành phố và lãnh đạo Thành phố về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị: Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Viện QHXD Hà Nội đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng nhiều công việc quan trọng, nhiều đề xuất mang tính chất quyết sách của Thành phố trong công tác quản lý, đã đáp ứng với yêu cầu cao nhất của Thành phố về công tác quản lý quy hoạch đô thị.
Về công tác chuyên môn: Hoàn thành trình thẩm định, phê duyệt (hoặc trả CĐT trình thẩm định): 01 đồ án quy hoạch chung và 07 đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung, 03 đồ án quy hoạch chuyên ngành, 19 đồ án quy hoạch phân khu đô thị và điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị, 51 đồ án và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, 02 nhiệm vụ thiết kế đô thị, 01 Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; 07 đồ án và nhiệm vụ Chỉ giới đường đỏ, giới thiệu hướng tuyến hạ tầng kỹ thuật và thiết kế cắm mốc theo quy hoạch và hơn 2000 Chỉ giới đường đỏ của các di tích tôn giáo trên địa bàn Thành phố. Đang triển khai thực hiện: 01 đồ án quy hoạch chuyên ngành, 04 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, 03 Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, 07 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết, 09 đồ án và nhiệm vụ thiết kế đô thị, 11 đồ án chỉ giới đường đỏ, giới thiệu hướng tuyến hạ tầng kỹ thuật, thiết kế cắm mốc theo quy hoạch và nhiều đồ án của các chủ đầu tư khác.
Về công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế và đào tạo:
- Thực hiện đề tài khoa học cấp thành phố: “Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và giải pháp quản lý không gian ngầm đô thị tại Thủ đô Hà Nội”; Nghiên cứu, xây dựng Quy định thành phần và nội dung hồ sơ chỉ giới đường đỏ, số liệu hạ tầng kỹ thuật định dạng GIS nhằm mục đích xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS, đưa ra các chuẩn dữ liệu từ khâu thiết kế (CAD) đến sản phẩm GIS.
- Hoàn thành dự án cập nhật dữ liệu GIS quy hoạch chuyên ngành Thành phố cho 11 đồ án: Giao thông, cấp thoát nước, nghĩa trang, rác thải…; số hóa và lập chỉ mục gần 2000 hồ sơ chỉ giới đường đỏ và hạ tầng kỹ thuật; 100 bộ hồ sơ quy hoạch; xây dựng dữ liệu đặc tả và nhận dạng tiếng Việt;  rà soát bổ sung thông tin 900 hồ sơ QH. Tổng hợp, GIS hóa bản đồ 1/5000 sử dụng đất của toàn thành phố Hà Nội (hiện trạng và quy hoạch).
- Quản lý, vận hành hệ thống mạng Internet; xây dựng tin bài cho Website của Viện. Thử nghiệm hệ thống GIS mã nguồn mở trong dự án Không gian Hà Nội (SDN); Thử nghiệm cài đặt và triển khai các ứng dụng của hệ thống ESRI.
- Hợp tác quốc tế: Hợp tác và đề xuất dự án có khả năng phát triển trong lĩnh vực QH đô thị với Canada; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế phục vụ công tác đối ngoại và các dự án có yếu tố nước ngoài của Thành phố.
- Công tác đào tạo: Cử 02 viên chức quản lý đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính; 02 viên chức tham gia khóa đào tạo trình độ tiến sỹ; 05 viên chức quản lý học lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lãnh đạo của Thành phố và nhiều lượt viên chức đi học tập, hội thảo về chuyên ngành kiến trúc, kỹ thuật, quản lý đô thị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chế độ chính sách.
Tổ chức khóa thực tập cho sinh viên ĐH Kiến trúc Paris Belleville; tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho nhiều viên chức thiết kế trong Viện về “Ứng dụng (GIS) trong quy hoạch xây dựng”, góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu quy hoạch tại Viện.
Về công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện quy trình công tác cán bộ, bổ nhiệm lại: 01 lãnh đạo cấp phòng; thực hiện thí điểm mô hình Xưởng đổi mới trong các Trung tâm thiết kế; điều động, luân chuyển 05 viên chức quản lý cấp phòng; hoàn thành Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2017 – 2021; hoàn thành Phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức; thực hiện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2021 - 2026 hoàn thành đúng thời hạn và đã được cấp trên phê duyệt.
Về công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới mạnh mẽ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đến biện pháp thực hiện. Tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công, dịch vụ tư vấn đối với công dân, tổ chức được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy trình, không xảy ra hiện tượng sách nhiễu, tiêu cực.
Về công tác Đảng: Đảng ủy đã hoàn thành triển khai Chương trình hành động thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; xây dựng Kế hoạch triển khai 08 chương trình công tác của Thành ủy, 03 chương trình công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Về công tác Công đoàn: Công đoàn Viện đã có nhiều hoạt động tích cực, cụ thể, thiết thực, gắn liền với hoạt động sản xuất, quản lý nhà nước và nhiệm vụ công tác của Viện.
Về công tác Đoàn thanh niên: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Đoàn thanh niên Viện ngày một trưởng thành, từng bước kế thừa và khẳng định là lực lượng cán bộ nòng cốt của Viện, luôn đi đầu trong các hoạt động sản xuất, hoạt động phong trào…
Về hoạt động chi hội nghề nghiệp: Là thành viên tích cực của các Hội nghề nghiệp Thành phố (Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch phát triển đô thị), chi hội Viện luôn là nòng cốt và đã có nhiều hoạt động phong trào sôi nổi, thiết thực, đóng góp vào hoạt động chung của các Hội nghề nghiệp Thành phố.
Kết quả đánh giá đảng viên cuối năm: 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 50% Chi bộ đạt tiêu chuẩn Tổ chức cơ sở đảng ”trong sạch vững mạnh”; 20% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Đảng bộ được đề xuất “tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”.
Kết quả công tác năm 2017:  100% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; 30% cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; 70% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.
Các danh hiệu thi đua khen thưởng được ghi nhận năm 2017:
- Tập thể Viện: Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua Thành phố năm 2017.
- Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017” của UBND thành phố cho 02 đơn vị.
- Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017” của Chủ tịch UBND thành phố cho 01 đơn vị và 06 cá nhân.
- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2017” của UBND Thành phố cho 01 đơn vị.
- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Thành phố năm 2017” cho 03 cá nhân.
- Công đoàn Viện được Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Cờ thi đua.
- Đoàn thanh niên Viện đạt danh hiệu: Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Tại Hội nghị tổng kết, đ/c Bùi Xuân Tùng – Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đề nghị Viện cần chủ động trong nghiên cứu, đề xuất những dự báo mang tính chiến lược trong công tác quy hoạch phát triển Thành phố trong tương lai. Đồng thời Viện cũng cần nâng cao năng lực của các cán bộ chuyên môn, mang đến tính đột phá trong nghiên cứu để nâng cao chất lượng của các đồ án quy hoạch, tiếp cận với xu thế hội nhập quốc tế. Trong năm 2018 sắp tới, đ/c Bùi Xuân Tùng cũng mong muốn Viện tập trung thực hiện các đồ án quy hoạch phát triển đô thị, rà soát các quy hoạch phân khu gắn với chương trình cải tạo chung cư cũ, quy hoạch không gian ngầm thành phố Hà Nội….
Đ/c Nguyễn Trúc Anh – Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tiếp thu những ý kiến đóng góp và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố và sự phối hợp của các Sở, ban, ngành Thành phố để Viện hoàn thành các nhiệm vụ do Thành phố giao và ngày càng phát triển.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết năm 2017:


        Đ/c Lưu Quang Huy – Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội báo cáo Tổng kết công tác năm 2017.Đ/c Nguyễn Trúc Anh – Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị tham dự Hội nghị.
                              Đ/c Bùi Xuân Tùng-PGĐ Sở QH-KT trao Bằng khen của Thành phố cho các cá nhân.                    Đ/c Nguyễn Trúc Anh – Viện trưởng Viện QHXD Hà Nội trao cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”
​                                                       và Bằng khen của UBND Thành phố cho các đơn vị. 

Nguồn tin: VQHXDHN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

148/2020/NĐ-CP

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 53 | lượt tải:22

5463/QĐ-UBND

Quyết định 5463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ quốc lộ 3 đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Đông Anh, Hà Nội

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 31 | lượt tải:12

15/VBHN-BXD

Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 14/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 35 | lượt tải:13

89/2015/QH13

THỐNG KÊ

Thời gian đăng: 20/07/2019

lượt xem: 105 | lượt tải:31

63/2020/QH14

Luật số 63/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian đăng: 10/01/2021

lượt xem: 19 | lượt tải:3

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Báo Hà Nội Mới
  • Báo Tạp Chí Quy Hoạch
qct
qcp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây