0 undefined NaN

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Thứ hai - 13/01/2020 10:34
Sáng ngày 30/12/2019, tại Trụ sở Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
           Đến dự Hội nghị có Ông Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, đại diện các Sở, ngành liên quan; Ông Lưu Quang Huy – Viện trưởng, Ban Lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
          Thay mặt Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Ông Lưu Quang Huy – Viện trưởng đã báo cáo kết quả các hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Viện.
Trong năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất như: Luật Quy hoạch có hiệu lực nhưng chưa có các văn bản hướng dẫn thực hiện, nhân sự cao cấp thay đổi, sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở QHKT vào Viện, thị trường bất động sản trầm lắng, dừng triển khai các dự án BT,… nhưng Ban Lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động trong Viện đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.
Phương hướng công tác năm 2020:
          - Nêu cao vai trò và sự phối hợp có hiệu quả giữa cấp ủy và Ban Lãnh đạo Viện trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đội ngũ viên chức, người lao động của cơ quan, phát huy tinh thần kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ, sáng tạo; phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
          - Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Thành ủy, UBND Thành phố đáp ứng kịp thời công tác quản lý trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng Thủ đô. Tăng cường, chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương liên quan để triển khai công việc một cách đồng bộ, hiệu quả.
          - Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ đạo công việc sâu sát, thực hiện 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả” đối với từng vị trí việc làm và “một việc – một đầu mối xuyên suốt”. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồ án.
          - Xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 sát với năng lực của Viện và yêu cầu thực tiễn. Chủ động phát triển, đa dạng hóa sản phẩm quy hoạch, tăng cường mở rộng phạm vi, địa bàn hoạt động.
          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc.
          - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng 2D của Thành phố và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho Chương trình phát triển đô thị thông minh của Thành phố cũng như việc phát triển các ứng dụng hỗ trợ công tác kiểm tra, đánh giá các phương án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, xác định chỉ giới đường đỏ, hướng tuyến hạ tầng kỹ thuật, cốt nền xây dựng,… một cách nhanh chóng, hiệu quả, khách quan và chính xác.
Trên cơ sở kết quả công tác năm 2019, Viện tiến hành đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị như sau:
100% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác;
96% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác (trong đó: 19% cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
Các danh hiệu thi đua khen thưởng được ghi nhận năm 2019:
          Tập thể Viện: Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”.
Các đơn vị và cá nhân trong Viện:
          - 02 đơn vị nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2019” của UBND Thành phố.
          - 01 đơn vị và 05 cá nhân nhận Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019” của Chủ tịch UBND Thành phố.
          - 01 đơn vị nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2019” của UBND Thành phố.
         
Ngay sau Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, Công đoàn Viện đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
          Đến dự có đồng chí Nguyễn Thế Thiệu – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Viện.
          Trong năm 2019 vừa qua, Công đoàn Viện nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo của Thành phố cũng như của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội. Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
          Năm 2019 Công đoàn Viện đã đạt được các thành tích sau: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen xuất sắc cho Công đoàn Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vì những nỗ lực của đóng góp của Công đoàn Viện; Bằng khen cho cá nhân Đ/c Kim Ngọc Minh - Ủy viên BCH Công đoàn, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Viện. Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã trao bằng khen cho 13 cá nhân đại diện thuộc Công đoàn Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
          Ban chấp hành Công đoàn Viện đã tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022 với số lượng 03 đồng chí, là:
  1. Đồng chí Trịnh Quang Dũng,
  2. Đồng chí Kim Ngọc Minh,
  3. Đồng chí Trần Quốc Duy.
          Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội:          Ông Lưu Quang Huy – Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội báo cáo kết quả công tác trong năm 2019
                                                   và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Viện                                    Ông Thái Nhật Quang  – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch-Kiến trúc 3 tham luận tại Hội nghị.     
Ông Trần Việt Thắng  – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn tham luận tại Hội nghị.
                               Ban Lãnh đạo Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tri ân các cán bộ về hưu năm 2019.       Ông Phạm Gia Lượng – Nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển, đại diện cho các cán bộ về hưu năm 2019 phát biểu.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Cán bộ Trung tâm Quy hoạch-Kiến trúc 2 tham luận trong Hội nghị công chức, viên chức và người lao động.Ông Trịnh Xuân Hoàng – Nhân viên Trung tâm Quy hoạch-Kiến trúc 5 tham luận trong Hội nghị công chức, viên chức và người lao động.
Ông Trần Minh Hoàng – Nhân viên Trung tâm Quy hoạch-Kiến trúc 1 tham luận trong Hội nghị công chức, viên chức và người lao động.
          Ông Giang Vũ Trung – Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính giải đáp những ý kiến của các đơn vị, cá nhân trong Viện.
            Đ/c Nguyễn Thế Thiệu – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao Bằng khen của Công đoàn Ngành
                                        cho Đ/c Lê Chính Trực – Chủ tịch Công đoàn Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
             Đ/c Nguyễn Thế Thiệu – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao Bằng khen của Công đoàn Ngành
                                  cho  Đ/c Kim Ngọc Minh - Ủy viên BCH Công đoàn, Trưởng Ban Thành tra Nhân dân.
                           Đ/c Lê Chính Trực – Chủ tịch Công đoàn Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trao Giấy khen
       của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho 02 đơn vị:Trung tâm Quy hoạch-Kiến trúc 1 và Trung tâm Quy hoạch-Kiến trúc 3
                               đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm 2019.                   
                                 Ban Lãnh đạo Viện và các cá nhân được Giấy khen của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.
                Đồng chí Nguyễn Thế Thiệu – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

                                                        Ra mắt Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022
 
 Nguồn tin: Theo VQHXD Hà Nội.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

148/2020/NĐ-CP

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 55 | lượt tải:23

5463/QĐ-UBND

Quyết định 5463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ quốc lộ 3 đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Đông Anh, Hà Nội

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 35 | lượt tải:13

15/VBHN-BXD

Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 14/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 39 | lượt tải:15

89/2015/QH13

THỐNG KÊ

Thời gian đăng: 20/07/2019

lượt xem: 106 | lượt tải:31

63/2020/QH14

Luật số 63/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian đăng: 10/01/2021

lượt xem: 22 | lượt tải:4

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Báo Hà Nội Mới
  • Báo Tạp Chí Quy Hoạch
qct
qcp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây