0 undefined NaN

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019 và HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI NĂM 2019

Thứ sáu - 25/01/2019 04:06
Ngày 05/01/2019, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (Viện) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 tại Hội trường Viện. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan Thành phố bao gồm: đ/c Phạm Văn Chiến – Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố; đ/c Phạm Quốc Tuyến – Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc; đ/c Đỗ Đức Thịnh – Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố.
Về phía Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có đ/c Nguyễn Trúc Anh – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; các đồng chí Phó Viện trưởng, cùng sự có mặt của toàn thể viên chức và người lao động.
Trên cơ sở kết quả công tác năm 2018, Viện đã tiến hành đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị, trong đó có: 100% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; 98% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, trong đó có 29% cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong năm 2018, các đơn vị trong Viện đã hoàn thành tốt công tác chuyên môn và hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra trong năm. Ngoài công tác chuyên môn, các Chi bộ thuộc Đảng ủy Viện đều đạt 100% Chi bộ “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 13% Chi bộ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 19% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Đảng bộ đề xuất “Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tại Hội nghị nêu rõ: các cấp ủy Đảng, chính quyền và Đoàn thể của các đơn vị trong Viện luôn quan tâm, chỉ đạo, tích cực hưởng ứng, tham gia các đợt phát động về công tác thi đua của UBND thành phố Hà Nội, của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội. Qua đó đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo, gắn kết các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của từng phòng, Trung tâm,...
Trên cơ sở phong trào thi đua được phát động từ đầu năm, các đơn vị đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế. Các phong trào đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời cũng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Các danh hiệu thi đua - khen thưởng được ghi nhận năm 2018:
-         Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố: Tập thể Viện.
-         Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND Thành phố: Phòng Công nghệ thông tin và Cơ sở dữ liệu; Trung tâm Quy hoạch-Kiến trúc 2.
-         Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND Thành phố: Trung tâm Quy hoạch-Kiến trúc 1.
-         Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của Chủ tịch UBND Thành phố: Phòng kế hoạch - Tổng hợp.
-         Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của Chủ tịch UBND Thành phố: 06 cá nhân.
 
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, Hội nghị đã đề ra phương hướng công tác trong năm 2019 với các nội dung chính:
-         Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
-         Triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác trong tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội.
-         Xây dựng kế hoạch công tác năm 2019 sát với năng lực và yêu cầu thực tiễn. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác Thành phố giao, đạt giá trị sản lượng cao hơn năm trước.
-         Đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ UBND Thành phố để đáp ứng kịp thời công tác quản lý trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng của Thành phố. Tăng cường phối, kết hợp với Sở, Ban, Ngành, địa phương liên quan để triển khai công việc một cách đồng bộ, hiệu quả. Phục vụ kịp thời nhu cầu của các chủ đầu tư trên địa bàn Thành phố với chất lượng cao.
-         Xây dựng cơ chế khoán kinh phí thực hiện sản phẩm đối với dự án đầu tư xây dựng, tạo sự chủ động cho các đơn vị thiết kế, kịp thời thích ứng với xu thế vận động của thị trường.
-         Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ đạo công việc sâu sát “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả” đối với từng vị trí việc làm. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đồ án quy hoạch.
-         Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị. Triển khai tốt công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quy hoạch – kiến trúc.
-         Đa dạng hóa sản phẩm quy hoạch, mở rộng phạm vi, địa bàn hoạt động.
 
Cùng ngày, Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Viện cũng được tổ chức.
Đến dự Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có Đ/c Nguyễn Thế Thiệu - Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.
Tại Hội nghị, Đ/c Lê Chính Trực – Chủ tịch Công đoàn Viện đã trình bày báo cáo tóm tắt công tác Công đoàn, phong trào thi đua của Công đoàn Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Đại diện Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội – Đồng chí Nguyễn Thế Thiệu đã ghi nhận những thành tích của Công đoàn Viện đã đạt được trong năm 2018. Tổng Liên đoàn Lao động, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã có những quyết định khen thưởng đối với tập thể và cá nhân của Viện đạt thành tích xuất sắc như sau:
-         Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và ông Phạm Sĩ Hiền – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện.
-         Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” đối với ông Phạm Sĩ Hiền – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện.
-         Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho Công đoàn Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và ông Lê Chính Trực – Chủ tịch Công đoàn Viện.
-         Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao quyết định khen thưởng cho 03 tập thể và 14 cá nhân thuộc Công đoàn Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
 
Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

                  Đ/c Nguyễn Trúc Anh – Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trao Cờ “đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”
                                  và Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của UBND Thành phố cho các đơn vị.      Đ/c Đỗ Đức Thịnh – Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
                                                        cho các đ/c đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.


                                        Các đ/c Lãnh đạo Viện chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ của Trung tâm Quy hoạch-Kiến trúc 2.


       Đ/c Nguyễn Thế Thiệu - Ủy viên thường vụ - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích năm 2018                                                               Đ/c Nguyễn Trúc Anh – Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trao 

                                  Giấy khen của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho các đơn vị hoạt động công đoàn xuất sắc năm 2018.Nguồn tin: Theo VQHXD Hà Nội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

148/2020/NĐ-CP

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 61 | lượt tải:24

5463/QĐ-UBND

Quyết định 5463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ quốc lộ 3 đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Đông Anh, Hà Nội

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 38 | lượt tải:14

15/VBHN-BXD

Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 14/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 40 | lượt tải:16

89/2015/QH13

THỐNG KÊ

Thời gian đăng: 20/07/2019

lượt xem: 108 | lượt tải:31

63/2020/QH14

Luật số 63/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian đăng: 10/01/2021

lượt xem: 22 | lượt tải:5

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Báo Hà Nội Mới
  • Báo Tạp Chí Quy Hoạch
qct
qcp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây