0 undefined NaN

Đại hội Đảng bộ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ sáu - 05/06/2015 09:12
Đảng bộ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội) vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 04/6. Tới tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Xuân Mùi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Tổ công tác số 1 Đảng ủy Khối các Cơ quan Thành phố Hà Nội cùng các đảng viên, quần chúng ưu tú trong Đảng bộ Viện QHXD Hà Nội Tham dự.
 Đại hội Đảng bộ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Đại hội của sự nối tiếp, kế thừa những thành quả đạt được của nhiệm kỳ qua. Kết quả của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020. Do đó, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ ngoài việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố, đồng thời Đại hội cũng kiếm điếm, đánh giá kết quả hoạt động 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2010 - 2015; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tố chức cơ sở đảng, của đội ngũ đảng viên, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Viện thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng xây dựng cơ quan phát triển bền vững.


Đồng chí Lê Vinh – Bí Thư Đảng ủy Viện QHXD Hà Nội đọc Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Theo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Viện QHXD Hà Nội do Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình Đại hội trình bày tại Đại hội: Nhiệm kỳ vừa qua (2010-2015), mặc dù tình hình chung của nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng ủy cùng Ban lãnh đạo Viện QHXD Hà Nội đã lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể vận dụng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên vào nhiệm vụ chính trị, đổi mới công tác quản lý, xác định chiến lược sản xuất phù hợp, bố trí sắp xếp lao động hợp lý để phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Đảng ủy cùng Ban Lãnh đạo Viện cũng đã làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quan tâm thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện tốt quy chế công khai tài chính, không để xảy ra lãng phí, tham ô, tham nhũng, vi phạm dân chủ, kỷ luật, nhờ đó đã xây dựng được môi trường làm việc đoàn kết và nghiêm túc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần trước đã đề ra.Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Viện chú trọng đổi mới nội dung, phương thức triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 5 năm qua, Đảng bộ Viện đã thực hiện
kết nạp 30 Đảng viên, xét chuyển Đảng chính thức cho 36 Đảng viên, cử 38 quần
chúng ưu tú đi học bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thàh xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.
.

Đồng chí Đào Xuân Mùi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố thay mặt Đảng ủy cấp trên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành đảng bộ Viện QHXD Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của các cấp ủy đảng cấp trên về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội và căn cứ về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành đảng bộ Viện, khóa 2015-2020 gồm 07 đồng chí.Ngay sau đó, Ban Chấp hành mới cũng đã có hội nghị đầu tiên để bầu các chức danh Cấp ủy khóa 2015-2020. Kết quả: đồng chí Lê Vinh – Viện trưởng được bầu làm Bí thư Đảng bộ và đồng chí Giang Vũ Trung – Trưởng phòng TC-HC được bầu làm Phó bí thư Đảng bộ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng. Đại hội Đảng bộ Viện QHXD Hà Nội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên


Đồng chí Giang Vũ Trung – Phó Bí Thư Đảng ủy Viện QHXD Hà Nội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội
 
Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020. Nghị quyết đã khẳng định toàn Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà
Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra và được Báo cáo chính trị trình bày
chi tiết trước Đại hội. Đại hội đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Đảng trong nhiệm kỳ qua, để khắc phục, rút kinh nghiệm và đề ra
phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.Đại hội xác định mục tiêu cho nhiệm kỳ 2015-2020:
- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ được Thành ủy,
HĐND, UBND và Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố giao; Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt đảng, xây dựng củng cố tố chức cơ sở Đảng đoàn kết, trong sạch vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác chuyên môn của Viện.Học tập và quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là trọng tâm, công tác cán bộ
nhân sự là then chốt, tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu trong
việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ viên chức giỏi về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt. Chủ động, tích cực tham mưu đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND trong lĩnh vực chuyên môn chuyên ngành Quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý đô thị theo quy hoạch.Tạo mọi điều kiện cho đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của người đảng viên.


Các đại biểu biểu quyết về nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Tại Đại hội đã có 100% đảng viên tham dự biểu quyết tán thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội.
 

Đồng chí Đào Xuân Mùi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020
 
Tại Đại hội đồng chí Đào Xuân Mùi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã chúc mừng thành công của Đại hội, theo đồng chí sự thành công này thể hiện tinh thần đoàn kết và thế hiện rõ trí tuệ, dân chủ của của Đảng bộ Viện QHXD Hà Nội. Đồng chí mong rằng từng Đảng viên trong Đảng bộ Viện phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục khắc phục những điểm còn tồn tại, ra sức phấn đấu, rèn luyện và nắm bắt cơ hội mới, có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu hoàn thành trọng trách được giao, dồn sức cùng Đảng bộ và các tố chức đoàn thế, công chức, viên chức trong Viện, xây dựng Viện ngày càng phát triến vững mạnh.Đồng thời, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên.
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Vinh – Bí thư Đảng bộ đã Thay mặt Đoàn chủ tịch, cảm ơn các đồng chí đại biểu đã đến dự đại hội, các đồng chí Đảng ủy cấp trên đã có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời và giúp đỡ nhiêu mặt đôi với Đại hội, cảm ơn các quần chúng, viên chức, Đảng viên trong toàn Viện, đã theo dõi, động viên cố vũ, góp phần thành công Đại hội. Đồng chí tin tưởng Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và khối đoàn kêt nội bộ. Chặng đường trước mắt có những thuận lợi mới, cơ hội mới, đồng thời cũng không ít khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, phải đoàn kết, nổ lực phấn đấu để vượt qua. Nhận rõ trách nhiệm nặng nề mà Đại hội giao cho Đảng uỷ nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành đảng bộ Viện, khóa 2015-2020 nguyện đem hết sức mình, đồng tâm, đồng lòng, gương mẫu trong mọi hoạt động, công tác;không ngừng rèn luyện và học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị và trí tuệ, nói đi đôi với làm, cùng tập thể Viện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.


Các đảng viên Đảng bộ Viện QHXD Hà Nội và các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm sau Đại hội.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

148/2020/NĐ-CP

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 55 | lượt tải:23

5463/QĐ-UBND

Quyết định 5463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ quốc lộ 3 đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Đông Anh, Hà Nội

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 35 | lượt tải:13

15/VBHN-BXD

Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 14/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 39 | lượt tải:15

89/2015/QH13

THỐNG KÊ

Thời gian đăng: 20/07/2019

lượt xem: 106 | lượt tải:31

63/2020/QH14

Luật số 63/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian đăng: 10/01/2021

lượt xem: 22 | lượt tải:4

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Báo Hà Nội Mới
  • Báo Tạp Chí Quy Hoạch
qct
qcp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây