0 undefined NaN

Ý kiến của Bộ Xây dựng về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

Thứ năm - 01/11/2018 23:43

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản về dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch gửi Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Một góc TP Hà Nội. (Nguồn: Báo Kinh tế & Đô thị)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 10146/VPCP-KTTH ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, ngày 22/10/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chủ trì cuộc họp thảo luận và góp ý nội dung dự thảo Nghị định với sự tham gia của toàn thể lãnh đạo Bộ và các cục, vụ liên quan. Trên cơ sở nội dung cuộc họp, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quá trình tham gia xây dựng nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Bộ Xây dựng đã 05 lần tham gia ý kiến bằng văn bản về nội dung dự thảo Nghị định như sau: Văn bản số 648/BXD-QHKT ngày 02/4/2018 trả lời Văn bản số 1243/BKHĐT-QLQH ngày 02/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đền nghị góp ý nội dung dự thảo Nghị định; Văn bản số 801/BXD-QHKT ngày 12/4/2018 trả lời các văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 1789/BKHĐT-QLQH ngày 23/3/2018 về việc đề xuất nội dung chi tiết đối với quy hoạch ngành quốc gia tại dự thảo Nghị định và số 2010/BKHĐT-QLQH ngày 30/3/2018 đề nghị cho ý kiến về mội dung chi tiết quy hoạch ngành quốc gia tại dự thảo Nghị định; Văn bản số 1104/BXD-QHKT ngày 15/5/2018 trả lời Văn bản số 2396/BKHĐT-QLQH ngày 16/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp thu, giải trình góp ý dự thảo Nghị định; Văn bản số 1501/BXD-QHKT ngày 20/6/2018 trả lời Văn bản số 5474/VPCP-KHTH ngày 09/6/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xin biểu quyết Nghị định và Văn bản số 1814/BXD-QHKT ngày 23/7/2018 trả lời Văn bản số 4304/BKHĐT-QLQH ngày 25/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến hoàn thiện Nghị định.

Ý kiến của Bộ Xây dựng đối với nội dung dự thảo Nghị định kèm theo Văn bản số 10146/VPCP-KTTH ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ:

Cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định đã nghiên cứu, tiếp thu và giải trình các ý kiến tham gia của Bộ Xây dựng về các nội dung: Quy định chức năng, thẩm quyền của Hội đồng thẩm định quy hoạch; Nội dung quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực xây dựng (quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn; Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường). Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số nội dung chưa được tiếp thu hoàn chỉnh, Bộ xây dựng đề nghị cần được tiếp tục làm rõ trong nội dung dự thảo Nghị định.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 22, Khoản 3, Điều 23, Khoản 3, Điều 24, Khoản 7, Điều 25, Khoản 3, Điều 26, Khoản 3, Điều 27, Luật Quy hoạch thì Chính phủ quy định việc tích hợp quy hoạch.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị định không quy định chi tiết về quy trình, nội dung, cách thức tích hợp mà giao lại cho cơ quan tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm xem xét, quyết định lựa chọn phương án tích hợp các hợp phần quy hoạch vào quy hoạch cần lập (điểm b, khoản 1, điểm d, khoản 2, điểm c, khoản 3, Điều 7 của dự thảo Nghị định) là chưa phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 11 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cơ quan được giao quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp.

Để đảm bảo tính thống nhất giữa hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, Nghị định cần quy định cụ thể quy hoạch nào lập trước, quy hoạch nào lập sau; Quy định rõ cơ sở, căn cứ lập hợp phần quy hoạch khi các hợp phần quy hoạch lập đồng thời.

Cần quy định rõ ràng, tách biệt quy định về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn và cá nhân lập quy hoạch, hợp phần quy hoạch. Đề nghị nghiên cứu trường hợp nếu một quy hoạch có hơn 05 chuyên ngành (hơn 05 hợp phần) thì việc quy định tổ chức tư vấn phải có ít nhất 05 chuyên gia đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định là không đảm bảo tính khả thi.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 15, Luật Quy hoạch, nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm các nội dung: Căn cứ lập, yêu cầu về nội dung, phương pháp lập; Chi phí lập; Thời hạn lập; Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức lập.

Tuy nhiên, tại khoản 2, Điều 15, dự thảo Nghị định lại quy định thêm một số nội dung so với quy định của Luật Quy hoạch như: Quy định về thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch; xác định các hợp phần quy hoạch và chi phí lập từng hợp phần quy hoạch. Đề nghị nghiên cứu, làm rõ thêm nội dung quy định này.

Đề nghị quy định quy trình tích hợp các hợp phần quy hoạch và phương pháp tính hợp quy hoạch (Điều 12, dự thảo Nghị định chỉ quy định phương pháp lập quy hoạch).

Theo quy định tại Điều 10 thì tổ chức tư vấn lập hợp phần quy hoạch đề xuất nguyên tắc, cách thức tích hợp các hợp phần quy hoạch vào quy hoạch cần lập và Điều 15 quy định trong nhiệm vụ quy hoạch xác định các hợp phần quy hoạch là không đảm bảo tính pháp lý, cần quy định cụ thể trong Nghị định.

Theo Tờ trình số 424/TTr-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, quy hoạch xây dựng bao gồm quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện.

Do đó, về nội dung quy hoạch tỉnh được quy định trong dự thảo Nghị định chỉ cần đề xuất hình thành các định hướng về: Dự báo tốc độ phát triển, phân vùng các khu vực ưu tiên, hạn chế, cấm phát triển và nguyên tắc phân bổ mạng lưới đô thị, nông thôn và các khu chức năng.

Các nội dung cụ thể khác sẽ quy định tại quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành và tại Nghị định hướng thi hành luật sửa các luật liên quan đến quy hoạch.

Trong dự thảo Nghị định chỉ quy định cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm dự thảo nội dung Báo cáo thẩm định. Đề nghị quy định cơ quan ký báo cáo thẩm định quy hoạch trong hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định quy hoạch, đảm bảo rõ ràng cơ quan chịu trách nhiệm trong quá trình triển khai, thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng có kiến nghị như sau:

Nghị định này quy định chi tiết Luật Quy hoạch, đồng thời, Nghị định này quy định về nội dung của các loại quy hoạch (quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh) là quy hoạch được tích hợp từ các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành được quy định tại pháp luật chuyên ngành.

Do đó, Nghị định này phải bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và thống nhất, đồng bộ với luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch.

Hiện nay, luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch đang được Quốc hội khóa XIV xem xét, dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và có nhiều nội dung cũng đang giao Chính phủ quy định chi tiết.

Do vậy, Nghị định này phải được ban hành và có hiệu lực đồng thời với các Nghị định quy định chi tiết các Luật liên quan đến quy hoạch được sửa đổi, bổ sung.

 


Nguồn tin: Theo Baoxaydung.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

148/2020/NĐ-CP

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 55 | lượt tải:23

5463/QĐ-UBND

Quyết định 5463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ quốc lộ 3 đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Đông Anh, Hà Nội

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 35 | lượt tải:13

15/VBHN-BXD

Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 14/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 39 | lượt tải:15

89/2015/QH13

THỐNG KÊ

Thời gian đăng: 20/07/2019

lượt xem: 106 | lượt tải:31

63/2020/QH14

Luật số 63/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian đăng: 10/01/2021

lượt xem: 22 | lượt tải:4

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Báo Hà Nội Mới
  • Báo Tạp Chí Quy Hoạch
qct
qcp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây