0 NaN undefined

Quy hoạch phân khu đô thị phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, tỉ lệ 1/2000

Chủ nhật - 03/03/2024 22:04
Tên đồ án: Quy hoạch Phân khu đô thị phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, tỉ lệ 1/2000. Địa điểm: Phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu:
Vị trí: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm phía bắc trung tâm thị xã Sơn Tây, thuộc địa giới hành chính phường Phú Thịnh.
Phạm vi, ranh giới nghiên cứu:
- Phía Bắc giáp sông Hồng.
- Phía Nam giáp phường Ngô Quyền, phường Trung Hưng.
- Phía Đông giáp phường Lê Lợi.
- Phía Tât giáp xã Đường Lâm.
Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch:
- Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch được lấy theo ranh giới phường Phú Thịnh có diện tích khoảng 273,23 ha.
- Quy mô dân số: Dự báo đến năm 2030 khoảng 13.460 người.

Tính chất và chức năng chính:
Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2023 và tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Sơn Tây (lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây) đến năm 2030, tỉ lệ 1/10.000 đã được phê duyệt, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu được xác định với các tính chất và chức năng chính sau:
- Tính chất: Là khu vực phát triển đô thị, gắn phát triển đô thị mới và cải tạo chính trang khi đô thị hiện hữu.
- Bao gồm các chức năng: nhóm nhà ở, giáo dục, cơ quan, hành chính, thương mại - dịch vụ, quân sự, hạ tầng kỹ thuật...

Mục tiêu quy hoạch:
- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg NGÀY 26//7/2022), Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây (lồng ghép Đô thị vệ tinh Sơn Tây) đến năm 2030 được UBND Thành phố phê duyệt (tại Quyết định số 5514/QĐ - UBND ngày 20/10/2015) và quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng; thống nhất đồng bộ với nghiên cứu Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ tại Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 16/6/2023.
- Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng, kiến trúc cảnh quan. Khai thác các tiềm năng về điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội, lịch sử truyền thống và nguồn lực con người của thị xã Sơn Tây cho việc phát triển kinh tế xã hội nói chung và hoạt động xây dựng đô thị nói riêng. Chuyển đổi các công trình có chức năng sử dụng đất kém hiệu quả để phát huy giá trị đất và cải tạo chỉnh trang cảnh quan.
- Xác định, cụ thể hóa phạm vi ranh gưới, diện tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ chiểu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu vực bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới.
- Khớp nối đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực lập quy hoạch với các đồ án, dự án có liên quan và khu làng xóm, dân cư hiện có. Định hướng chức năng sử dụng các phân khu chức năng, nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với định hướng chung của khu vực.
- Xác định các nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan chung của toàn phân khu và các khu chức năng và các không gian đặc trưng tại khu vực lập quy hoạch phân khu.
- Đề xuất giải pháo cải tạo và nâng cấp khu dân cư hiện có theo hướng kế thừa các giá trị văn hóa, cảnh quan và cấu trúc đô thị hiện có. Phát huy các yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển của khu vực, tạo được nét đặc trưng riêng với hệ thống mạng lưới không gian cây xanh mặt nước và cảnh quan chung đô thị cũ.
- Cải tạo nâng cấp cảng Sơn Tây phục vụ cho vùng phía Tây Hà Nội nhằm khai thác tối đa tuyến vận tải thủy dọc sông Hồng.
- Đề xuất Quy hoạch quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu, làm cơ sở lập: Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; các quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định và để các cấp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nội dung đồ án quy hoạch:
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:
Đất dân dụng đô thị: 111 m2 đất/ người
- Đất dịch vụ đô thị: 3,7 m2 đất/ người
- Đất cây xanh, TDTT đô thị: 11,1 m2 đất/người
- Đất đơn vị ở: 71,7 m2 đất/ người
Các chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cân đối tính toán tại các ô quy hoạch K1,K4,K5,K16 đảm bảo phù hợp Quy hoạch chung thi xã Sơn Tây (lồng ghép Đô thị vệ tinh Sơn Tây), Quy chuẩn chuyên ngành, Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD, Tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành.
Quy hoach sử dụng đất: 
Nguyên tắc và giải pháp phân bổ sử dụng đất khu vực nghiên cứu được xác định như sau:
- Trong ranh giới nghiên cứu phân khu đô thị được chia thành các ô quy hoạch và đường giao thông. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của từng ô quy hoạch được xác lập tại bản vẽ là chỉ tiêu nhằm kiểm soát phát triển chung của ô quy hoạch.
- Vị trí và ranh giới các lô đất trên bản vẽ được xác định sơ bộ làm cơ sở nghiên cứu quy hoạch chi tiết. Ranh giới, quy mô và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của các lô xây dựng sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn sau: (quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; quy hoạch mặt bằng hoặc dự án đầu tư xây dựng, trên cơ sở cụ thể quỹ đất của lô đất), đảm bảo tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn và các chỉ tiêu cơ bản đổi với ô quy hoạch đã được xác định tại đồ án Quy hoạch phân khu đô thị được duyệt.
- Các nguyên tắc bảo vệ, tôn tạo, phát triển trong khu vực:
+ Bảo tồn hình thái cấu trúc đô thị, duy trì và khôi phục các không gian công cộng - dịch vụ, không gian xanh, vườn hoa, mặt nước và các yếu tố tạo thành tổng thể kiến trúc có giá trị.
+ Ưu tiên phát triển các công trình văn hóa, dịch vụ du lịch.
+ Bảo tồn, tôn tạo các công trình hoặc cụm công trình lịch sử, văn hóa, cách mạng, kiến trúc có giá trị như: đình, chùa, nhà thờ, nhà ở cổ, nhà ở có vườn (nhà vườn)... Các công trình di tích, tôn giáo đã hoặc chưa được xếp hạng, quy mô diện tích và hành lang bảo vệ sẽ được xác định theo hồ sơ sử dụng đất đai, văn bản, quyết định của cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan. Việc lập dự án, cải tạo, xây dựng phải tuân thủ theo luật định đối với công trình di tích, tôn giáo và được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Đất nhóm ở (bao gồm một số chức năng chính: Nhà ở; vườn hoa, sân chơi, tập luyện TDTT; đường nội bộ; bãi đỗ xe; công trình sinh hoạt cộng đồng...) sẽ được xác định cụ thể theo hồ sơ quản lý sử dụng đất, quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn sau được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với các quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư thực hiện theo nguyên tắc sau:
+ Nội dung phù hợp với định hướng quy hoạch phân khu về tính chất, chức năng, định hướng không gian cảnh quan chung; với các quy hoạch chuyên ngành.
+ Tuân thủ các quy chế khác có liên quan; các quy định về bảo tồn, tôn tạo di tích, các công trình có giá trị các quy định để bảo vệ môi trường khu vực.
+ Không làm gia tăng dân số trong phạm vi phân khu đô thị.
+ Khớp nối với hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Gửi phản hồi

Tìm kiếm nhanh

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

958/QĐ-VQH

Quyết định số 958/QĐ-VQH ngày 22/7/2024 của Viện QHXDHN về việc bổ nhiệm viên chức quản lý ông Trần Minh Quang giữ chức vụ Chánh Văn Phòng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Thời gian đăng: 22/07/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:3

345/QĐ-VQH

Quyết định số 345/QĐ-VQH ngày 03/4/2024 của Viện QHXD Hà Nội về việc Ban hành Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện QHXD Hà Nội

Thời gian đăng: 08/04/2024

lượt xem: 133 | lượt tải:127

2068/QĐ-VQH

Quyết định số 2068/QĐ-VQH về việc Ban hành Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Thời gian đăng: 23/11/2023

lượt xem: 362 | lượt tải:220

3663/QĐ-UBND

Quyết định số 3663/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài (đoạn 3) khu vực dự án đầu tư xây dựng Thành phố thông minh GĐ1 và GĐ2

Thời gian đăng: 24/07/2023

lượt xem: 265 | lượt tải:256

3428/QĐ-UBND

Quyết định số 3428/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N9, tỉ lệ 1/5000 tại khu quy hoạch 1.

Thời gian đăng: 20/08/2023

lượt xem: 422 | lượt tải:219

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Tạp chí kiến trúc
  • Theo Báo Xây Dựng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây