0 NaN undefined
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 20/2016/TT-BXD 29/06/2016 Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
152 21/2016/TT-BXD 29/06/2016 Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
153 19/2016/TT-BXD 29/06/2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Luật Nhà ở
154 12/2016/TT-BXD 28/06/2016 Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
155 15/2016/QĐ-UBND 19/04/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2014/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ
156 75/KH-UBND 14/04/2016 KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
157 10/2016/TT-BXD 14/03/2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CẮM MỐC GIỚI VÀ QUẢN LÝ MỐC GIỚI THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG
158 1231/QĐ-UBND 13/03/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
159 1241/QĐ-UBND 13/03/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ TẠI MỘT PHẦN KHU ĐẤT CÓ KÝ HIỆU D14 THUỘC QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 PHẦN CÒN LẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤYĐịa điểm: số 23 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy và phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
160 07/2016/QĐ-UBND 07/03/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
161 49/KH-UBND 03/03/2016 KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM 2016
162 47/KH-UBND 29/02/2016 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NĂM 2016
163 983/QĐ-UBND 28/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
164 08/2016/QĐ-TTg 25/02/2016 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG
165 921/QĐ-UBND 24/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT QUẬN HOÀN KIẾM (PHẦN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO THÔNG) ĐỂ XÂY DỰNG GA NGẦM C10; VÀ PHÊ DUYỆT TỔNG MẶT BẰNG CÁC GA NGẦM: C6, C10 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỐ 2 (ĐOẠN NAM THĂNG LONG - TRẦN HƯNG ĐẠO)
166 922/QĐ-UBND 24/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3,5 ĐOẠN TỪ CẦU THƯỢNG CÁT ĐẾN ĐẠI LỘ THĂNG LONG, TỶ LỆ 1/500.Địa điểm: huyện Đan Phượng, Hoài Đức và quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
167 919/QĐ-UBND 24/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN KHU VỰC NỐI 02 PHÂN KHU ĐÔ THỊ S1, S2 - TUYẾN SỐ 1, TỶ LỆ 1/500 Địa điểm: huyện Hoài Đức và huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
168 920/QĐ-UBND 24/02/2016 QUYẾT ĐỊNH V/V: PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN KHU VỰC NỐI 3 PHÂN KHU ĐÔ THỊ S1, S2, S3 - TUYẾN SỐ 3, TỶ LỆ 1/500Địa điểm: huyện Hoài Đức và huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
169 924/QĐ-UBND 24/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ THIẾT KẾ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN TỈNH LỘ 72 (ĐOẠN TỪ NGÃ BA BIỂN SẮT ĐẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4), TỶ LỆ 1/500 Địa điểm: quận Nam Từ Liêm, quận Hà Đông và huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
170 918/QĐ-UBND 24/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN KHU VỰC NỐI 3 PHÂN KHU ĐÔ THỊ S1, S2, S3 - TUYẾN SỐ 2, TỶ LỆ 1/500Địa điểm: huyện Hoài Đức và huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
171 917/QĐ-UBND 24/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH Ô ĐẤT KÝ HIỆU CX2 VÀ ĐƯỜNG GIAO THÔNG QUANH Ô ĐẤT TRONG QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI SÀI ĐỒNG, TỶ LỆ 1/500, ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHỤC HỒI CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRẠM CẤP NƯỚC SÀI ĐỒNG Địa điểm: các ph
172 925/QĐ-UBND 24/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ THIẾT KẾ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 3 CŨ ( ĐOẠN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN), TỶ LỆ 1/500.Địa điểm: huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
173 861/QĐ-UBND 21/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT QUẬN HOÀN KIẾM (PHẦN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO THÔNG) ĐỂ XÂY DỰNG GA NGẦM C10; VÀ PHÊ DUYỆT TỔNG MẶT BẰNG CÁC GA NGẦM: C6, C10 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH P
174 05/2016/QĐ-UBND 17/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
175 253/QĐ-TTg 16/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2016
176 06/CT-TTg 15/02/2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
177 39/KH-UBND 14/02/2016 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016
178 220/QĐ-TTg 03/02/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
179 19/2016/TT-BTC 31/01/2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2015/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
180 39/2015/QĐ-UBND 29/12/2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
181 1819 /QĐ-TTg 25/10/2015 Cung cấp dịch vụ cơ bản trực tuyến mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.
182 355/BC-CTK 20/08/2015 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2015
183 59/2015/NĐ-CP 17/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
184 714/QĐ-TTg 21/05/2015 Quy định chi tiết nội dung thuyết minh, mô tả về mục tiêu, quy mô, phạm vi đối tượng của cơ sở dữ liệu quốc gia. Định nghĩa và mối quan hệ giữa các thành phần thông tin cơ bản; Đánh giá sơ bộ tính khả thi, hiệu quả của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.
185 44/2015/NĐ-CP 05/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
186 26/NQ-CP 14/04/2015 Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
187 392/QĐ-TTg 26/03/2015 Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp
188 21/2014/TT-BXD 28/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
189 504/BC-CTK 21/12/2014 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 12 năm 2014
190 65/2014/QH13 24/11/2014 Luật số 65/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT NHÀ Ở
191 82/2014/QĐ-UBND 20/11/2014 Ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
192 456/BC-CTK 20/11/2014 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2014
193 414/BC-CTK 20/10/2014 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2014
194 388/BC-CTK 21/09/2014 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 9 năm 2014
195 72/2014/QĐ-UBND 16/09/2014 Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đề án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
196 70/2014/QĐ-UBND 11/09/2014 Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội
197 4340/QĐ-UBND 19/08/2014 Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội ( ban hành theo Quyết định số 4340/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND Thành phố Hà Nội)
198 353/BC-CTK 19/08/2014 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2014
199 324/BC-CTK 20/07/2014 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2014
200 287/BC-CTK 19/06/2014 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2014
Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

958/QĐ-VQH

Quyết định số 958/QĐ-VQH ngày 22/7/2024 của Viện QHXDHN về việc bổ nhiệm viên chức quản lý ông Trần Minh Quang giữ chức vụ Chánh Văn Phòng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Thời gian đăng: 22/07/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:3

345/QĐ-VQH

Quyết định số 345/QĐ-VQH ngày 03/4/2024 của Viện QHXD Hà Nội về việc Ban hành Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện QHXD Hà Nội

Thời gian đăng: 08/04/2024

lượt xem: 133 | lượt tải:125

2068/QĐ-VQH

Quyết định số 2068/QĐ-VQH về việc Ban hành Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Thời gian đăng: 23/11/2023

lượt xem: 360 | lượt tải:219

3663/QĐ-UBND

Quyết định số 3663/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài (đoạn 3) khu vực dự án đầu tư xây dựng Thành phố thông minh GĐ1 và GĐ2

Thời gian đăng: 24/07/2023

lượt xem: 264 | lượt tải:256

3428/QĐ-UBND

Quyết định số 3428/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N9, tỉ lệ 1/5000 tại khu quy hoạch 1.

Thời gian đăng: 20/08/2023

lượt xem: 422 | lượt tải:219

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Tạp chí kiến trúc
  • Theo Báo Xây Dựng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây