0 NaN undefined
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 144/QĐ-BXD 05/03/2019 Quyết định 144/QĐ-BXD ngày 06/03/2019 về việc công nhận Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
102 124/BC-CTK 24/02/2019 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2019
103 39/KH-UBND 11/02/2019 Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội năm 2019
104 78/BC-CTK 24/01/2019 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2019
105 35/2018/QH14 31/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch
106 11/2018/TT-BXD 25/12/2018 công trình tàu điện ngầm
107 545/BC-CTK 24/12/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 12 ước quý IV và cả năm 2018
108 482/BC-CTK 22/11/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018
109 35/2018/QH14 19/11/2018 Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
110 157/2018/NĐ-CP 15/11/2018 lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
111 29/2018/QH14 14/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
112 441/BC-CTK 24/10/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018
113 379/BC-CTK 23/09/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và ước 9 tháng năm 2018
114 950/QĐ-TTg 31/07/2018 Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030
115 218/BC-CTK 21/06/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2018
116 24/2018/QH14 11/06/2018 Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
117 183/BC-CTK 22/05/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018
118 139/BC-CTK 22/04/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2018
119 102/BC-CTK 22/03/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 3 năm 2018
120 53/BC-CTK 22/02/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2018
121 33/BC-CTK 22/01/2018 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018
122 84/QĐ-TTg 18/01/2018 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
123 58/BTTTT-KHCN 10/01/2018 Hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam
124 536/BC-CTK 19/12/2017 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 12 năm 2017
125 478/BC-CTK 22/11/2017 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017
126 443/BC-CTK 22/10/2017 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017
127 390/BC-CTK 24/09/2017 báo cáo tình hình kinh tế tháng 9 năm 2017
128 326/BC-CTK 21/08/2017 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017
129 280/BC-CTK 20/07/2017 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017
130 31/2017/QĐ-TTG 16/07/2017 VỀ TIÊU CHÍ, DANH MỤC NGÀNH, LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
131 239/BC-CTK 22/06/2017 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2017
132 184/BC-CTK 21/05/2017 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2017
133 02/2017/TT-BNV 11/05/2017 MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG , NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
134 16/CT-TTG 03/05/2017 Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
135 150/BC-CTK 20/04/2017 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2017
136 115/BC-CTK 22/03/2017 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 3 năm 2017
137 25/2017/NĐ-CP 13/03/2017 báo cáo tài chính Nhà Nước
138 25/2017/NĐ-CP 13/03/2017 Báo cáo tài chính Nhà Nước
139 64/BC-CTK 21/02/2017 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2017
140 17/2017/NĐ-CP 16/02/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính Phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà Nước về báo chí, xuất bản, in, phát hành, bưu chính, viễn thông; tần số vô tuyến điện. công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý Nhà Nước các dịch vụ công trong các ngành; lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ
141 01/2017/TT-BXD 05/02/2017 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
142 37/BC-CTK 19/01/2017 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2017
143 05-NQ/TW 31/10/2016 Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
144 29/2016/QĐ-UBND 18/08/2016 Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội
145 80/2016/NĐ-CP 30/06/2016 sửa đổi nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt
146 15/2016/TT-BXD 29/06/2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
147 16/2016/TT-BXD 29/06/2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18/6/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
148 17/2016/TT-BXD 29/06/2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
149 19/2016/TT-BXD 29/06/2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở
150 20/2016/TT-BXD 29/06/2016 Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

345/QĐ-VQH

Quyết định số 345/QĐ-VQH ngày 03/4/2024 của Viện QHXD Hà Nội về việc Ban hành Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện QHXD Hà Nội

Thời gian đăng: 08/04/2024

lượt xem: 128 | lượt tải:123

2068/QĐ-VQH

Quyết định số 2068/QĐ-VQH về việc Ban hành Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Thời gian đăng: 23/11/2023

lượt xem: 357 | lượt tải:215

3663/QĐ-UBND

Quyết định số 3663/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài (đoạn 3) khu vực dự án đầu tư xây dựng Thành phố thông minh GĐ1 và GĐ2

Thời gian đăng: 24/07/2023

lượt xem: 262 | lượt tải:249

3428/QĐ-UBND

Quyết định số 3428/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N9, tỉ lệ 1/5000 tại khu quy hoạch 1.

Thời gian đăng: 20/08/2023

lượt xem: 415 | lượt tải:215

700/QĐ-TTg

Quyết định số 700/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vệc Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

Thời gian đăng: 18/06/2023

lượt xem: 406 | lượt tải:208

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Tạp chí kiến trúc
  • Theo Báo Xây Dựng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây