0 NaN undefined
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 5238/QĐ-UBND 13/12/2021 Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đựờng từ Trường THCS thị trấn Trâu Quỳ đến đường Đông Dư - Dương Xá, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội
52 5223/QĐ-UBND 12/12/2021 Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện lập Nhiệm vụ và hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 4 đoạn từ quốc lộ 32 đến hết cầu Hồng Hà, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh, Hà Nội.
53 5189/QĐ-UBND 08/12/2021 Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 tại ô đất HTKT-02.
54 19/2021/TT-BTTTT 02/12/2021 Thông tư Số: 19/2021/TT-BTTTT ngày 03 tháng 12 năm 2021 Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
55 4996/QĐ-UBND 25/11/2021 Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thọ Am-Nội Am, huyện Thanh Trì ( đoạn từ đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ đến đường quy hoạch B=42m), tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Liên Linh - huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
56 99/2021/NĐ-CP 10/11/2021 Quy định về quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
57 1829/QĐ-TTg 30/10/2021 Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
58 4519/QĐ-UBND 19/10/2021 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỹ Đình II tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CC1. Địa điểm: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
59 1120/QĐ-BXD 07/10/2021 Kế hoạch triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
60 14/2021/QĐ-UBND 05/09/2021 Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hà Nội
61 948/QĐ-BXD 19/08/2021 Công bố Kết quả cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các Bộ ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây
62 186/KH-UBND 12/08/2021 Triển khai công tác lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
63 1246/QĐ-TTg 18/07/2021 1246/QĐ-TTg-Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
64 69/2021/NĐ-CP 14/07/2021 Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, quy định rõ nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại, hoặc xây dựng công trình khác và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.
65 06/2021/TT-BXD 29/06/2021 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
66 702/QĐ-BXD 08/06/2021 Quyết định 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 về công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
67 03/2021/TT-BXD 18/05/2021 Thông tư ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
68 01/2021/TT-BXD 18/05/2021 Ban hành QCVN: 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
69 148/2020/NĐ-CP 17/12/2020 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
70 5463/QĐ-UBND 06/12/2020 Quyết định 5463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ quốc lộ 3 đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Đông Anh, Hà Nội
71 136/2020/NĐ-CP 23/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
72 15/VBHN-BXD 13/10/2020 Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 14/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
73 03/2020/TT-BXD 27/07/2020 Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
74 02/2020/TT-BXD 19/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
75 89/2015/QH13 18/07/2020 Luật thống kê
76 63/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
77 62/2020/QH14 16/06/2020 Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
78 3408/SXD-QLXD 05/05/2020 Thiết kế các loại hình Trung tâm văn hóa thể thao cơ sở
79 20/2019/TT-BXD 30/12/2019 Thông tư 20/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
80 17/2019/TT-BXD 25/12/2019 Thông tư số 17/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
81 14/2019/TT-BXD 25/12/2019 Thông tư số 14/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
82 07/VBHN-BXD 21/11/2019 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng : Nghị định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
83 06/VBHN-BXD 21/11/2019 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng: Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
84 45/2019/QH14 19/11/2019 Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội : Bộ Luật Lao động
85 52-NQ/TW 26/09/2019 MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ
86 3098/BTTTT-KHCN 12/09/2019 BỘ CHỈ SỐ ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 (PHIÊN BẢN 1.0)
87 72/2019/NĐ-CP 29/08/2019 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
88 751/2019/UBTVQH14 15/08/2019 Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
89 01/2019/TT-BXD 27/06/2019 Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/06/2019 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
90 21/2019/QĐ-TTg 18/06/2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông
91 82/2019/QH14 13/06/2019 QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ
92 40/2019/QH14 12/06/2019 Luật kiến trúc
93 37/2019/NĐ-CP 06/05/2019 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
94 52/2020/NĐ-CP 26/04/2019 đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf
95 46-KL/TW 18/04/2019 Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
96 30/2019/NĐ-CP 27/03/2019 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở
97 1303/QĐ-UBND 20/03/2019 ban hành "Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội"
98 1349/QHKT-KHTH 18/03/2019 chiều cao trường học tại quận nội thành Hà Nội
99 05/2019/QĐ-UBND 17/03/2019 quy định giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
100 17/NQ-CP 06/03/2019 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2019-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025
Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

958/QĐ-VQH

Quyết định số 958/QĐ-VQH ngày 22/7/2024 của Viện QHXDHN về việc bổ nhiệm viên chức quản lý ông Trần Minh Quang giữ chức vụ Chánh Văn Phòng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Thời gian đăng: 22/07/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:3

345/QĐ-VQH

Quyết định số 345/QĐ-VQH ngày 03/4/2024 của Viện QHXD Hà Nội về việc Ban hành Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện QHXD Hà Nội

Thời gian đăng: 08/04/2024

lượt xem: 133 | lượt tải:127

2068/QĐ-VQH

Quyết định số 2068/QĐ-VQH về việc Ban hành Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Thời gian đăng: 23/11/2023

lượt xem: 361 | lượt tải:220

3663/QĐ-UBND

Quyết định số 3663/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài (đoạn 3) khu vực dự án đầu tư xây dựng Thành phố thông minh GĐ1 và GĐ2

Thời gian đăng: 24/07/2023

lượt xem: 265 | lượt tải:256

3428/QĐ-UBND

Quyết định số 3428/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N9, tỉ lệ 1/5000 tại khu quy hoạch 1.

Thời gian đăng: 20/08/2023

lượt xem: 422 | lượt tải:219

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Tạp chí kiến trúc
  • Theo Báo Xây Dựng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây