0 NaN undefined

Giới thiệu chung

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
1.Vị trí:
     Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về công tác của UBND Thành phố, đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệm vụ của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan.
     Tên giao dịch quốc tế    : Hanoi Urban Planning Institute
     Tên viết tắt                     : HUPI
     Trụ sở chính: Khu liên cơ Võ Chí Công - Số 258 đường Võ Chí Công P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội
     Cơ sở 2: Số 146 Lê Trọng Tấn, Q. Hà Đông, Hà Nội
     Cơ sở 3: Tầng 1 nhà N3A, 58 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

2. Chức năng:
a. Nghiên cứu, tư vấn với UBND Thành phố về hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng tổng thể, chi tiết về phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, quy hoạch bảo tồn các khu lịch sử, văn hoá, di tích khu phố cổ, phố cũ mang nét đặc trưng Hà Nội và chính sách đặc thù phục vụ cho quy hoạch xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội;
b. Tham gia phục vụ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội;
c. Xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài phục vụ công tác quản lý chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị;
d. Tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, phát triển đô thị và nông thôn;
e. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền và 3D, dữ liệu về quy hoạch - kiến trúc, thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyên ngành quy hoạch - kiến trúc, phát triển đô thị, khảo sát địa hình, địa chất, đo đạc công nghệ cao;
g. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn, chuyển giao công nghệ.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Nghiên cứu, xây dựng, hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nông thôn; Các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc; Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong lĩnh vực lập quy hoạch - kiến trúc;
2. Nghiên cứu, lập quy hoạch đô thị - nông thôn và các quy hoạch khác theo kế hoạch và đột xuất do UBND Thành phố giao để phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên ngành;
3. Tham gia thẩm định các công trình, các đồ án quy hoạch, đề tài nghiên cứu về lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, phát triển đô thị và đểm dân cư nông thôn;
4. Tham gia nghiên cứu soạn thảo các văn bản quy định, hướng dẫn phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn Thành phố;
5. Tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch và lập các loại hình quy hoạch theo Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Đất đai; Lập chỉ giới đường đỏ và cung cấp các số liệu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố; lập dự án trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn; thiết kế đô thị; cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng theo quy định của Nhà nước và Thành phố;
6. Tư vấn lập các dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, các điểm dân cư nông thôn, Quy hoạch - kiến trúc và phát triển đô thị; thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, tổng dự toán, thẩm tra, thẩm định các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị và nông thôn theo nhu cầu của chủ đầu tư trong nước và nước ngooài;
7. Khảo sát, đo đạc bản đồ, địa hình, địa chất công trình, phục vụ công tác tư vấn thiết kế xây dựng và công tác quy hoạch xây dựng; 
8. Thiết kế cắm mốc và thực hiện cắm mốc giới, chỉ giới quy hoạch, mốc giới giao đất ngoài hiện trường;
9. Tổ chức, tham gia, phối hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị;
10. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo chức năng của Viện và chính sách pháp luật của Nhà nước;
11. Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ (theo giấy phép đơn vị hoạt động khoa học); 
12. Thực hiện dịch vụ về Công nghệ thông tin; xây dựng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn;
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Viện: Viện trưởng và 3 Phó viện trưởng
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc:   
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
  + Văn phòng
  + Phòng Kế hoạch - Tài chính
  + Phòng Quản lý kỹ thuật và Hạ tầng
  + Phòng Nghiên cứu phát triển, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
  + Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 1
  + Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 2
  + Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 3
  + Trung tâm Nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ
- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
  + Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn
 
(Theo Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND Thành phố Hà Nội)
Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

345/QĐ-VQH

Quyết định số 345/QĐ-VQH ngày 03/4/2024 của Viện QHXD Hà Nội về việc Ban hành Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện QHXD Hà Nội

Thời gian đăng: 08/04/2024

lượt xem: 128 | lượt tải:123

2068/QĐ-VQH

Quyết định số 2068/QĐ-VQH về việc Ban hành Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Thời gian đăng: 23/11/2023

lượt xem: 357 | lượt tải:215

3663/QĐ-UBND

Quyết định số 3663/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài (đoạn 3) khu vực dự án đầu tư xây dựng Thành phố thông minh GĐ1 và GĐ2

Thời gian đăng: 24/07/2023

lượt xem: 262 | lượt tải:250

3428/QĐ-UBND

Quyết định số 3428/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N9, tỉ lệ 1/5000 tại khu quy hoạch 1.

Thời gian đăng: 20/08/2023

lượt xem: 416 | lượt tải:215

700/QĐ-TTg

Quyết định số 700/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vệc Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

Thời gian đăng: 18/06/2023

lượt xem: 406 | lượt tải:208

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Tạp chí kiến trúc
  • Theo Báo Xây Dựng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây