Thông tư số 172/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Thông tư số 172/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
Thông tư số 172/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
Chi tiết xem tại link dưới đây:
/uploads/news/2017_07/thong-tu-172-cst_1.pdf