Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng.

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng.
Chi tiết xem tại link dưới đây:
/uploads/news/2017_04/qd-79-cong-bo-dinh-muc-quan-ly-du-an.pdf