Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBNDTP

Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBNDTP về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 làm căn cứ xác định giá đất cho một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn TP.Hà Nội
Chi tiết xem tại link dưới đây:
/uploads/news/2017_04/qdub-2030-2017-01_signed.pdf