Phê duyệt CGDD tuyến đường ĐH06 đoạn từ đường liên khu vực (nối phân khu đô thị S1,S2, S3) đến đường khu dân cư hiện có xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức tỷ lệ 1/500

Quyết định số 5709/QĐ-UBND về việc phê duyệt CGĐĐ tuyến đường ĐH 06 đoạn từ đường liên khu vực (nối PKĐT S1, S2, S3) đến đường khu dân cư hiện có xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỷ lệ 1/500.

Tác giả bài viết: UBND TP Hà Nội