Hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam

Công văn số Số: 58/BTTTT-KHCN của Bộ Thông tin và truyền thông về việc Hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam
Dưới đây là link liên kết:
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/cong-nghe-thong-tin/cong-van-58-btttt-khcn-2018-cong-nghe-thong-tin-xay-dung-do-thi-thong-minh-viet-nam-372625.aspxNguồn tin: Theo thuvienphapluat.vn