Phê duyệt Điều chỉnh tổng mặt bằng nhà máy nước mặt Sông Hồng, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 1- công suất 300.000 m3/ngđ). Địa điểm: Xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

 
Ngày 05/11/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Quyết định số 6008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng mặt bằng nhà máy nước mặt Sông Hồng, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 1- công suất 300.000 m3/ngđ). Địa điểm:  Xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. 

Nguồn tin: Cổng Thông tin điều hành Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội