Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 01:2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng

Để hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến chodự thảo QCVN 01:2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng.
Để hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến chodự thảo QCVN 01:2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tham gia góp ý kiến bằng cách Bấm vào mục Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tham gia góp ý kiến cho Bản dự thảo.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng), 37 Lê Đại Hành, Hai Bà trưng, Hà Nội, trước ngày 15/04/2014.
Toàn văn Dự thảo Quy chuẩn Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.
 

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

 

Tài liệu đính kèm bài viết  
(Du thao QCVN 01 2014 BXD.docx) Tải về


Nguồn tin: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ XÂY DỰNG