Kỳ họp thứ 14 HĐND TP sẽ diễn ra từ ngày 01-5/12/2015

HNP - Theo dự kiến, từ ngày 01/12 đến ngày 05/12/2015, HĐND TP sẽ họp kỳ thứ 14 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2015, quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách của Thành phố năm 2016 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP theo tờ trình của Thường trực HĐND và UBND TP.
HNP - Theo dự kiến, từ ngày 01/12 đến ngày 05/12/2015, HĐND TP sẽ họp kỳ thứ 14 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2015, quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách của Thành phố năm 2016 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP theo tờ trình của Thường trực HĐND và UBND TP.
 
Trong đó, HĐND TP sẽ xem xét, quyết nghị một số chuyên đề như: chương trình mục tiêu phát triển công nghệ thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, bổ sung mức thu phí chợ, kế hoạch đầu tư công trung hạn, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, danh mục dự án thu hồi đất, quy hoạch công tác phòng cháy chữa cháy, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn, cơ chế thu chi học phí và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chương trình xúc tiến thương mại, chế độ thù lao đối với Đội công tác xã hội tình nguyện… 
 
Kỳ họp thứ 14 cũng sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn.