Đảng bộ Khối các cơ quan TP triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều 18/7, Đảng bộ Khối các cơ quan TP đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.
Chiều 18/7, Đảng bộ Khối các cơ quan TP đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

 

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã tích cực tham mưu, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác chuyên môn; tích cực triển khai 9 chương trình công tác của Thành ủy, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời, cũng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt sau vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong lãnh thổ Việt Nam, qua đó góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014, Đảng bộ Khối các cơ quan TP yêu cầu các cấp ủy trực thuộc nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, trong đó, chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ khó khăn, còn hạn chế để xây dựng chương trình, mục tiêu, giải pháp phù hợp. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 9 Chương trình công tác của Thành ủy, “Năm trật tự văn minh đô thị - 2014” và 2 Chương trình công tác của Đảng ủy Khối. Cùng với đó, tiến hành đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014, đảm bảo đúng thực chất theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; rà soát, bổ sung quy hoạch chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

 


Nguồn tin: HaNoi Portal