Công bố và bàn giao ba đồ án quy hoạch thuộc địa bàn Sóc Sơn

Công bố và bàn giao ba đồ án quy hoạch thuộc địa bàn Sóc Sơn
Ngày 26/8, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn tỷ lệ 1/10.000, hồ sơ quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn đến năm 2030 tỷ lệ 1/5.000 và hồ sơ quy hoạch chung thị trấn Nỉ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 tỷ lệ 1/5.000.
Ngày 26/8, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn tỷ lệ 1/10.000, hồ sơ quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn đến năm 2030 tỷ lệ 1/5.000 và hồ sơ quy hoạch chung thị trấn Nỉ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 tỷ lệ 1/5.000.
 
Công bố 3 quy hoạch ở Sóc Sơn.
Công bố và bàn giao ba đồ án quy hoạch thuộc địa bàn Sóc Sơn.
Phạm vi lập quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/10.000 gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính huyện Sóc Sơn. Quy hoạch đã đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số khu chức năng phù hợp với yêu cầu thực tế của Huyện nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ông Vương Văn Bút, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn đánh giá, ba đồ án quy hoạch chung này đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của Sóc Sơn, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để huyện quản lý theo quy hoạch.
Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Sóc Sơn là huyện phát triển nằm ở cửa ngõ phía Bắc TP Hà Nội với tính chất cơ bản là thương mại - dịch vụ, công nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo, nông nghiệp sinh thái, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng; Hướng tới một huyện phát triển xứng tầm là cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, là đầu mối giao thông quan trọng của Quốc gia, của Vùng và Thủ đô Hà Nội.
Cũng tại hội nghị, được sự ủy quyền của UBND TP Hà Nội, đại diện Sở QH-KT đã công bố quyết định phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Nỉ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000. Thị trấn Nỉ (đơn vị Hành chính thành lập mới) nằm ở cửa ngõ phía Bắc huyện Sóc Sơn, phát triển mở rộng từ khu phố Nỉ (xã Trung Giã) hiện hữu, bao gồm một phần địa giới hành chính của 2 xã: Trung Giã và Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn. Thị trấn Nỉ được quy hoạch xác định là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của 2 xã Trung Giã và Hồng Kỳ; trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại vùng nông thôn phía Bắc huyện Sóc Sơn (khu vực các xã: Hồng Kỳ, Trung Giã, Bắc Sơn, Nam Sơn, Phù Linh và Tân Minh).

Nguồn tin: Báo Kinh tế và Đô thị