Chủ động thực hiện tăng trưởng xanh

Ngày 15-9, tại Hà Nội, Báo Nhân dân kết hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo các giải pháp tăng trưởng xanh (TTX). Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đến dự, phát biểu chỉ đạo.
Ngày 15-9, tại Hà Nội, Báo Nhân dân kết hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo các giải pháp tăng trưởng xanh (TTX). Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đến dự, phát biểu chỉ đạo.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục tiêu phát triển kinh tế bền vững đang được đặt ra ngày càng cấp thiết trên phạm vi toàn cầu, phù hợp với quy luật phát triển chung của thời đại và được nhiều quốc gia triển khai thực hiện dựa trên nền tảng TTX, Trong đó, Việt Nam không phải là ngoại lệ. Tháng 9/2012, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia về TTX, với 3 nhiệm vụ quan trọng, gồm: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, tái tạo; Xanh hóa sản xuất, thực hiện “công nghiệp hóa sạch” thông qua rà soát, điều chỉnh những quy hoạch hiện có, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. 

Đến nay, đã có 16 tỉnh, thành phố nghiên cứu, lập kế hoạch thực hiện TTX trên cơ sở đánh giá, làm rõ đặc điểm và tình hình sản xuất, nhất là phát huy tiềm năng, hạn chế các tồn tại để triển khai thực hiện TTX trên địa bàn. Các địa phương khác cũng đang quan tâm, từng bước nghiên cứu để hoàn thiện kế hoạch hành động, tập trung lồng ghép các yêu cầu về TTX vào quá trình phát triển KT-XH. 

Các chuyên gia kêu gọi từng địa phương, ngành và doanh nghịêp tự giác nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, với tương lai thông qua việc chủ động đầu tư, áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng ít năng lượng, có mức độ an toàn cao và bảo vệ môi trường.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, TTX là lựa chọn tất yếu nhằm phát triển kinh tế bền vững, nếu không thực hiện ngay sẽ muộn và nảy sinh hậu quả. Các địa phương, đơn vị cần nắm bắt chủ trương tăng trưởng gắn liền với yêu cầu bảo vệ môi trường, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo và từng bước hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch kết hợp thực hành sản xuất nông nghiệp sạch thông qua những mô hình phù hợp. Thời gian tới, cần hoàn thiện hệ thống chính sách, quy định để tạo điều kiện cho việc xã hội hóa đầu tư thực hiện các dự án TTX, nhất là việc xử lý chất thải, chế biến rác, xây dựng công trình cấp, thoát nước, thủy lợi và chủ động chống biến đổi khí hậu. Công tác truyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến về nhận thức, đồng thuận xã hội và cần sự vào cuộc, phối hợp giữa các cấp, ngành, đơn vị…

Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới