Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp với công ty DELPHI IMM (CHLB Đức) triển khai dự án “Hệ thống dữ liệu không gian Hà Nội”

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp với công ty DELPHI IMM (CHLB Đức)  triển khai dự án “Hệ thống dữ liệu không gian Hà Nội”
Dự án Hệ thống dữ liệu không gian Hà Nội (SDN – Hanoi) là dự án mang tính nghiên cứu khoa học được đề xuất bởi công ty DELPHI IMM (CHLB Đức) với mục tiêu nhằm cung cấp cho Viện QHXD Hà Nội một giải pháp về công nghệ cho phép tích hợp, trao đổi và chia sẻ dữ liệu không gian phục vụ công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Hà Nội.
Dự án Hệ thống dữ liệu không gian Hà Nội (SDN – Hanoi) là dự án mang tính nghiên cứu khoa học được đề xuất bởi công ty DELPHI IMM (CHLB Đức) với mục tiêu nhằm cung cấp cho Viện QHXD Hà Nội một giải pháp về công nghệ cho phép tích hợp, trao đổi và chia sẻ dữ liệu không gian phục vụ công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Hà Nội.
Ngày 11/4/2016 UBND Thành phố đã có văn bản số 2086/UBND-KHĐT về việc cho phép Viện QHXD Hà Nội được tham gia dự án như một hoạt động nghiên cứu khoa học theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, phòng QKQĐ và phòng CNTT&CSDL đã phối hợp cùng với phía đối tác triển khai một số nội dung của dự án. Nhằm mục đích xây dựng những cơ sở ban đầu của dự án.
Ngày 1/6 và ngày 7/6, đã diễn ra chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ:
- Cài đặt hệ thống phần mềm.
- Đưa dữ liệu GIS lên và chạy thử nghiệm hệ thống.
- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm cho các cán bộ tại Viện.
Với sự nhiệt tình của các chuyên gia đến từ công ty DELPHI IMM và các cán bộ kỹ thuật tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, công tác đào tạo, triển khai dự án đã đạt được kết quả tốt. 
Theo chương trình phối hợp thì hội thảo về các kết quả triển khai dự án sẽ được tổ chức tiếp vào tháng 9 tới.
 
Một số hình ảnh trong buổi làm việc: