Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã tham gia triển lãm Kiến trúc Việt Nam lần IV

Từ ngày 20 đến 24 tháng 4 năm 2012, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã tham gia triển lãm Kiến trúc Việt Nam lần IV – VietArc 2012 tại tung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam – 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Từ ngày 20 đến 24 tháng 4 năm 2012, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã tham gia triển lãm Kiến trúc Việt Nam lần IV – VietArc 2012 tại tung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam – 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Với mục tiêu đưa quy hoạch vào cuộc sống, gian trưng bày của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

tl02

tl01