Lễ công bố và bàn giao hồ sơ “Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị tại xã Tiền Phong, thị trấn Quang Minh - huyện Mê Linh và xã Nam Hồng – huyện Đông Anh”.

Lễ công bố và bàn giao hồ sơ “Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị tại xã Tiền Phong, thị trấn Quang Minh  - huyện Mê Linh và xã Nam Hồng – huyện Đông Anh”.
Thực hiện điều 2 Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội, ngày 12/9/2013, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội (Sở QHKT) đã phối hợp với UBND huyện Mê Linh, UBND huyện Đông Anh và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội ( Viện QHXD Hà Nội) tổ chức Lễ công bố và bàn giao hồ sơ “Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị tại xã Tiền Phong, thị trấn Quang Minh - huyện Mê Linh và xã Nam Hồng - huyện Đông Anh”.
Thực hiện điều 2 Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội, ngày 12/9/2013, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội (Sở QHKT) đã phối hợp với UBND huyện Mê Linh, UBND huyện Đông Anh và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội ( Viện QHXD Hà Nội) tổ chức Lễ công bố và bàn giao hồ sơ “Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị tại xã Tiền Phong, thị trấn Quang Minh - huyện Mê Linh và xã Nam Hồng - huyện Đông Anh”. Tham gia buổi Lễ công bố và bàn giao hồ sơ có đại diện lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, huyện Mê Linh, huyện Đông Anh; đại diện các phòng - ban chức năng của Sở và của Huyện, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, đơn vị chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn và nhân dân các khu vực liên quan.
Sau khi ông Lê Vinh - Viện trưởng Viện QHXD Hà Nội tóm tắt quá trình triển khai, thực hiện đồ án và các nội dung điều chỉnh, khớp nối đồ án với quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt; ông Bùi Mạnh Tiến - Phó Giám đốc Sở QHKT công bố nội dung Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị tại xã Tiền Phong, thị trấn Quang Minh  - huyện Mê Linh và xã Nam Hồng - huyện Đông Anh”. Tại buổi lễ, ông Bùi Mạnh Tiến đã biểu dương tinh thần làm việc và chủ động phối hợp của Viện QHXD Hà Nội, Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn với địa phương, các Sở, ngành để có đồ án chất lượng, mang tính thực tiễn và khả thi cao. Đồ án sẽ góp phần cụ thể hóa các quy hoạch phân khu đô thị N1, N3 và GN; đồng thời cũng sẽ là động lực để huyện Mê Linh và Đông Anh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.
Tại hội nghị, ông Hà Huy Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đã đề nghị Chủ đầu tư căn cứ vào quy hoạch được duyệt tiếp tục tiến hành triển khai các thủ tục tiếp theo của Dự án, sớm đầu tư xây dựng dự án, đảm bảo đúng tiến độ; phòng Quản lý đô thị của huyện Mê Linh và huyện Đông Anh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệ. UBND các xã trong khu vực dự án tổ chức tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ về đồ án để đồ án quy hoạch này thật sự đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Hình ảnh tại Lễ công bố và bàn giao hồ sơ “Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị tại xã Tiền Phong, thị trấn Quang Minh  - huyện Mê Linh và xã Nam Hồng – huyện Đông Anh” ngày 12/9/2013 tại UBND huyện Mê Linh.
 


 
 
Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị tại xã Tiền Phong, thị trấn Quang Minh  - huyện Mê Linh và xã Nam Hồng – huyện Đông Anh”
 
Ranh giới nghiên cứu của đồ án thuộc địa bàn xã Tiền Phong, thị trấn Quang Minh  - huyện Mê Linh và xã Nam Hồng – huyện Đông Anh.
-  Phía Bắc giáp tuyến đường quy hoạch B = 24 m.
-  Phía Đông giáp tuyến đường quy hoạch B = 17 m.
-  Phía Nam giáp đường trục trung tâm đô thị Mê Linh B = 100m.
-  Phía Tây giáp khu dân cư và tuyến đường  B= 24 m ( hiện đang thi công xây dựng).
 Tổng diện tích nghiên cứu: 837.328m2. Trong đó: Xã Tiền Phong: 720.270 m2; thị trấn Quang Minh: 26.395 m2; xã Nam Hồng: 90.663 m2.
Quy mô diện tích theo quy hoạch chi tiết đã được UBND Tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt là 652.409 m2, quy mô diện tích mở rộng là 184.919 m2.
Quy mô dân số trong phạm vi nghiên cứu QHCT tỷ lệ 1/500 khoảng 7860 người.
 
Mục tiêu và yêu cầu đối với khu vực lập quy hoạch:
- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 và các quy hoạch phân khu đô thị N1, N3 và GN.
- Xây dựng khu vực chức năng đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại đồng bộ công trình kiến trúc, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật với các tiêu chí phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
- Xác định cơ cấu, chức năng sử dụng đất hợp lý với các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật cụ thể cho từng ô đất.
- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
- Lập Quy định quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư theo quy định.
 
Nguyên tắc và nội dung điều chỉnh so với quy hoạch chi tiết được duyệt:
- Mở rộng ranh giới nghiên cứu quy hoạch để phù hợp với mạng đường giao thông, khớp nối đồng bộ hạ tầng các phân khu N1, N3 và GN (Phần ranh giới mở rộng đã được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc tại công văn số 6526/UBND-QHXDGT ngày 22/8/2012)  
- Điều chỉnh cơ cấu dân số, sử dụng đất đảm bảo các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch phân khu, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành, tăng hiệu quả sử dụng đất nhưng vẫn giữ được tính chất là khu chức năng ở thấp tầng sinh thái của quy hoạch chi tiết đã được duyệt;
- Đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong khu vực nghiên cứu phù hợp với ý đồ tổ chức không gian của quy hoạch phân khu nhưng vẫn tạo được tính biểu trưng độc đáo về kiến trúc nhà ở thấp tầng của dự án đã triển khai;  
- Khớp nối đồng bộ với các dự án liên quan trong khu vực: dự án nạo vét kênh Đầm Và, dự án xây dựng đường điện 220KV Vân Trì - Chèm .