Khóa đào tạo về Hệ thống thông tin địa lý (GIS) theo “Thỏa thuận Hợp tác Dự án REMON” tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Khóa đào tạo về Hệ thống thông tin địa lý (GIS) theo “Thỏa thuận Hợp tác Dự án REMON” tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
Ngày 18/10/2013, tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã tổ chức khóa đào tạo “GIS - Ứng dụng trong quy hoạch đô thị” cho các cán bộ, viên chức đang làm việc tại Viện, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác của “Dự án Giám sát giao thông đô thị trực tuyến – Giải pháp quản lý giao thông và phát triển đô thị Hà Nội (REMON)” được ký giữa Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (HUPI) cùng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải (TDSI) và Học viện Quốc tế-Đại học Tự do Berlin (Đức). Đây là một chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao, giúp nâng cao năng lực cán bộ về quy hoạch và quản lý đô thị thông qua việc ứng dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị.
Ngày 18/10/2013, tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã tổ chức khóa đào tạo “GIS - Ứng dụng trong quy hoạch đô thị” cho các cán bộ, viên chức đang làm việc tại Viện, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác của “Dự án Giám sát giao thông đô thị trực tuyến – Giải pháp quản lý giao thông và phát triển đô thị Hà Nội (REMON)” được ký giữa Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (HUPI) cùng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải (TDSI) và Học viện Quốc tế-Đại học Tự do Berlin (Đức). Đây là một chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao, giúp nâng cao năng lực cán bộ về quy hoạch và quản lý đô thị thông qua việc ứng dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị.
Khái niệm Hệ thống thông tin địa lý - GIS (Geographic Information System) xuất hiện từ những năm 1960, cho đến nay GIS đã và đang được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong nhiều ngành và lĩnh vực. Hiện tại, đã có nhiều ứng dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị tại Việt Nam, tuy nhiên các ứng dụng GIS chủ yếu mới chỉ dừng ở mức thí điểm nên vẫn còn khá nhiều vấn đề cần nghiên cứu để phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Việc áp dụng GIS hiện nay gặp một số khó khăn như: đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm sử dụng hiệu quả GIS còn thiếu; trang thiết bị, hạ tầng mạng chưa đồng bộ; hệ thống ngân hàng dữ liệu GIS chuyên ngành quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị còn chưa đầy đủ; liên kết đa ngành và quốc gia mới ở giai đoạn đầu,…
Khóa đào tạo này sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ nghiên cứu thiết kế quy hoạch thuộc Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, qua đó nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về quản lý, phát triển đô thị ngày càng cao của Thành phố và xu thế hội nhập quốc tế.
Dự kiến Khóa đào tạo kéo dài khoảng 02 tuần (từ 18/10/2013 đến 01/11/2013).
 
Hình ảnh buổi khai mạc Khóa đào tạo “GIS - Ứng dụng trong quy hoạch đô thị” tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội ngày 18/10/2013