Hội nghị Ký kết biên bản bàn giao sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội vào Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 3421/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND Thành phố, ngày 24 tháng 7 năm 2019, tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã diễn ra Hội nghị ký kết Biên bản bàn giao sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội vào Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

          Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc và lãnh đạo Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã ký kết Biên bản bàn giao dưới sự chứng kiến của đại diện Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

Tại Hội nghị, ông Lưu Quang Huy – Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội yêu cầu Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn ngay sau Hội nghị cần nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động, tích cực đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện, tham gia vào các hoạt động chuyên môn, phong trào của Viện tạo sự gắn kết giữa các đơn vị.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

 

                                                Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó phòng Tổ chức-Hành chính - Viện QHXD khai mạc Hội nghị


                                               Ông Bùi Văn Bắc - Chánh Văn phòng Sở Quy hoạch-Kiến trúc phát biểu tại Hội nghị.


                              Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc và Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội ký kết Biên bản bàn giao.

                     Đại diện Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn ký Biên bản bàn giao.                                                    Ông Lưu Quang Huy – Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.                                                          Ông Nguyễn Trúc Anh – Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

 
 

 

 

Nguồn tin: Theo VQHXD Hà Nội