Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và thông báo kết quả đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố”

Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và thông báo kết quả đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố”
Ngày 16/12, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và thông báo kết quả đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Tiến Dũng - Trưởng phòng lịch sử Đảng - Ban tuyên giáo trung ương TP Hà Nội, đồng chí Lê Vinh - Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội cùng toàn thể cán bộ viên chức Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
Ngày 16/12, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và thông báo kết quả Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố”.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Tiến Dũng - Trưởng phòng lịch sử Đảng - Ban tuyên giáo trung ương TP Hà Nội, đồng chí Lê Vinh - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cùng toàn thể cán bộ viên chức Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
Đ/c Giang Vũ Trung - Trưởng phòng TC - HC khai mạc hội nghị
 
Hội nghị đã được nghe  đồng chí Đào Tiến Dũng  phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Theo đó, Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp từ ngày 5 đến ngày 11/10/2015. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.
Cũng tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức người lao động được phổ biến, quán triệt kết quả Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ Thành phố Hà Nội 

Đ/c Đào Tiến Dũng - Trưởng phòng lịch sử Đảng - Ban tuyên giáo TW

Kết thúc Hội nghị, đồng chí  Lê Vinh đã nhấn mạnh những nội dung tại hội nghị này là rất quan trọng, liên quan đến sự phát triển của đất nước trong những chặng đường tiếp theo. Vì vậy, việc học tập triển khai cần được kịp thời, gắn với trách nhiệm của từng chi bộ, đảng viên, cán bộ nhân viên trong các đơn vị  của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội để từ đó vận dụng vào công việc của mình một cách cụ thể thiết thực và hiệu quả.

Đ/c Lê Vinh - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội


Toàn cảnh buổi hội nghị

Tác giả bài viết: VQHXDHN