Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015
Sáng 25/4/2015, tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội đồng khoa học xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015.
Sáng 25/4/2015, tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội đồng khoa học xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015. Hội đồng khoa học công nghệ (KHCN) gồm có Ths.Ks Lê Vinh – Chủ tịch hội đồng, PGS.TS Nguyễn Đình Hóa – Phó chủ tịch hội đồng, TS Phạm Hữu Đức và TS Trương Anh Hoàng  – Uỷ viên phản biện và các Ủy viên của Hội đồng; các thành viên của nhóm đề tài và đại diện một số trung tâm, đơn vị trong Viện.


Sau khi nhóm chủ trì đề tài “Nghiên cứu và phân tích dữ liệu verter, raster và các định chuẩn dữ liệu trong AutoCad (dwg, dxf) và GIS, xây dựng quy trình chuyển đổi dữ liệu từ các bản vẽ Autocad vào GIS; xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác lập quy hoạch trong AutoCad” trình bày về mục tiêu, nội dung và kết quả của đề tài; các thành viên Hội đồng KHCN đã thảo luận, đánh giá đây là đề tài khả thi và thiết thực, bám sát nhu cầu công tác chuyên môn của Viện, có khả năng ứng dụng cao trong thực tế; việc thực hiện đề tài góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong Viện. Đồng thời, Hội đồng KHCN cũng chỉ ra đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung và cụ thể hơn ở một số nội dung nghiên cứu. Sau khi thảo luận và tổng hợp các ý kiến, Hội đồng KHCN đánh giá đề tài đạt yêu cầu (87,2 điểm) và thống nhất xét duyệt đề tài.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng – Ths.Ks Lê Vinh nhấn mạnh công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng của Viện; công tác này từng bước giúp hỗ trợ và tăng chất lượng các đồ án quy hoạch của Viện, giải quyết những nhu cầu thực tiễn trong xây dựng phát triển đô thị, cũng như tăng ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quy hoạch; nhóm thực hiện đề tài cần khẩn trương, triển khai thực hiện đề tài.