Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015”

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015”
Ngày 19/6/2015, Đảng ủy Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015: “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đến dự và truyền đạt tại Hội nghị có Giáo sư. Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, cùng toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động của Viện.
Ngày 19/6/2015, Đảng ủy Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015: “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đến dự và truyền đạt tại Hội nghị có Giáo sư. Tiến sỹ  Phạm Ngọc Anh – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, cùng toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động của Viện.
Trong buổi học, Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh đã truyền đạt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về  "Tính trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Theo Giáo sư, Đảng ta nhấn mạnh đầu tiên là tính trung  thực, rồi trách nhiệm, gắn bó với dân, đoàn kết để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đây là vấn đề có nghĩa rất quan trọng được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Từ đó làm cơ sở để thực hiện cho được quyết tâm chính trị của Đảng là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để lấy lại niềm tin của người dân đối với Đảng. Học tập và làm theo Bác, cần thực hành đạo đức cách mạng trong sáng của Bác, noi theo tấm gương cao cả của Bác trong thực hành đạo đức suốt cả cuộc đời, nhưng đồng thời phải gắn với tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là kim chỉ nam cho hành động của chúng ta để vượt qua những khó khăn, thách thức như hiện nay, để đưa đất nước phát triển, thực hiện mục tiêu của Đảng.
GS. Phạm Ngọc Anh đã đi sâu; phân tích, nhấn mạnh công tác đoàn kết trong đảng, trong đơn vị. Trong Di chúc, Bác đã dặn một điều cảm động là: Từ Trung ương tới chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Bác lại chọn đoàn kết là vấn đề đầu tiên trong Đảng, muốn  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì phải củng cố đoàn kết. Từ kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, không vượt qua được chủ nghĩa cá nhân, vướng vào vòng danh lợi, lợi ích, ích kỷ bon chen, vụ lợi thì rất dễ xảy ra mất đoàn kết. Đây là đoàn kết thực sự, bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Đây cũng là cách để sửa chữa những sai lầm đã mắc phải để phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng, nêu cao năng lực cán bộ đảng viên. Cuối cùng, cũng là hướng tới đích cuối cùng là  phục vụ nhân dân tốt hơn, có hiệu quả hơn.


Giáo sư. Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tại Hội nghị Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 của Viện QHXD Hà Nội.

Sau buổi học; đồng chí Lê Vinh – Bí thư Đảng ủy Viện nhấn mạnh, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 đề cập đến nhiều nội dung, trong đó vấn đề biểu hiện cụ thể trong công tác và trong sinh hoạt hằng ngày, đó là lối sống trung thực, thẳng thắng, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh, chống các biểu hiện nể nang, xê xoa, né tránh, ngại va chạm, tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, mệnh lệnh, cục bộ, lợi ích nhóm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân, kéo bè, kéo cánh gây mất đoàn kết nội bộ;.. cần được quán triệt trong Viện và được các cán bộ đảng viên thực hành có hiệu quả.
 Đồng chí tỏ lòng cảm ơn GS. Phạm Ngọc Anh đã có một bài thuyết trình đầy sinh động, giúp cho các cán bộ của Viện hiểu sâu hơn về đạo đức của Bác trong những công việc cụ thể hàng ngày.