Hội Thảo Khoa Học chiến lược phát triển xây dựng quy hoạch thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

“CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI  ĐẾN NĂM 2030 - TẦM NHÌN 2050”

Thời gian: 8:00 / 12:00 ngày 16/05/2012

Địa điểm: Khách sạn Melia 44B Lý Thường Kiệt – Hà Nội.

THỜI GIAN     NỘI DUNG      NGƯỜI THỰC HIỆN
8h00 – 8h30 - Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu.     - Ban tổ chức
8h30 – 8h40 - Khai mạc , giới thiệu đại biểu và dẫn luận Hội thảo. - ThS. KS.Lê Vinh Phó Viện Trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội
8h40-8h45 - Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi
8h45-9h00 -Tổ chức triển khai lập các quy hoạch thực hiện Quy hoạch Chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030  tầm nhìn 2050 - ThS.KTS.Lã Thị Kim Ngân Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội
9h00-9h15 - Phân tích xu hướng đô thị hóa tại Hà Nội - Việt Nam - TS.Andre Bald– Chuyên gia cao cấp về Hạ tầng kỹ thuật đô thị của Ngân Hàng Thế Giới
9h15-9h25  - Chiến lược quản lý phát triển quy hoạch thủ đô Hà Nội - TS.KTS.Nguyễn Văn Hải
Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội
9h25-9h35   - Mr. Nomura – Nikken Seikei
9h45-10h  - Tiệc trà giải lao  
10h-10h15 - Vùng Thủ đô trong vị thế mới - ThS.KTS.Ngô Trung Hải Viện trưởng Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị và Nông thôn- Bộ Xây Dựng
10h15-10h25 - Các dự án đầu tư xây dựng Chiến lược tạo động lực và cơ hội cho sự phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2050. - TS. Nguyễn Văn Tứ - Phó giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội
10h25-10h40    - Tư duy mới trong quy hoạch đô thị - Đại diện công ty Hyder (Anh)
10h40-11h    - Chiến lược quản lý GTVT Hà Nội - TS.Khuất Việt Hùng Trường đại học Giao thông – Vận tải
11h00-11h30    - Thảo luận  
11h30    - Kết luận - Bế mạc - ThS.KS. Lê Vinh Phó viện trưởng