Tiếng Việt English

Sự Kiện

Tọa đàm “Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng” Chủ đề: Đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đăng lúc: Thứ năm - 02/05/2019 04:33 - Người đăng bài viết: quantri2
Thực hiện theo chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”, ngày 25 tháng 4 năm 2019, Đảng ủy và Đoàn Thanh niên Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm “Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng” với chủ đề: “Đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”  nhằm mục đích nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị, sáng kiến của các Đoàn viên Thanh niên; đồng thời tiếp nhận, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những kiến nghị hợp pháp, chính đáng để Đoàn viên Thanh niên phát huy tinh thần thanh niên xung kích, tuổi trẻ sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
          Đến tham dự buổi Tọa đàm có Đ/c Lê Thị Thu Hằng – Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đ/c Nguyễn Lan Anh – Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.
          Tham dự buổi Tọa đàm có Đ/c Giang Vũ Trung – Phó Bí thư Đảng ủy Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, các Đ/c Phó Viện trưởng: Lê Chính Trực, Đào Duy Hưng, Đ/c Phạm Sỹ Hoàng – Bí thư Đoàn Thanh niên Viện, cùng toàn thể các Đ/c Đoàn viên Thanh niên đang công tác tại các phòng, ban, trung tâm thuộc Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
          Nội dung trao đổi, đối thoại tập trung vào 06 vấn đề trọng tâm sau:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên.
2. Công tác đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.
3. Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trẻ và mỗi Đoàn viên Thanh niên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đăng ký và thực hiện công trình, phần việc thanh niên với công tác cải cách hành chính, trọng tâm là đổi mới cách thức thực hiện các công tác chuyên môn của Viện.
4. Công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên Thanh niên.
5. Tâm tư nguyện vọng và những đề xuất của Đoàn viên Thanh niên đối với Đảng và tổ chức Đoàn.
6. Góp ý xây dựng về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để xây dựng cơ quan, Thủ đô, đất nước trong những năm tiếp theo.
Đoàn viên Thanh niên thuộc các đơn vị đã hăng hái đưa ra các câu hỏi đến Ban điều hành buổi Tọa đàm. Các vấn đề liên quan đến tâm tư nguyện vọng, các đề xuất của Đoàn viên Thanh niên với Đảng và tổ chức Đoàn được Đ/c Lương Minh Ngọc – Chi đoàn 1, các Đ/c Hoàng Hải Yến – Chi đoàn 1 và Hoàng Thị Bích Trà – Chi đoàn 2 đưa ra buổi Tọa đàm; Đ/c Vũ Hữu Vương – Chi đoàn 4 đưa ra câu hỏi liên quan đến lĩnh vực công tác đào tạo cán bộ quy hoạch, sử dụng cán bộ trẻ, đặc biệt cán bộ mới tuyển dụng ra sao để đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.
          Các vấn đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với Đoàn thanh niên và những nguyện vọng, đề xuất của Đoàn viên Thanh niên đối với Đảng và tổ chức Đoàn được Đ/c Nguyễn Việt Dũng – Chi đoàn 1, Đ/c Hồ Phi Long – Chi đoàn 5 quan tâm đưa ra câu hỏi tại buổi Tọa đàm; công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên Thanh niên được Đ/c Hà Anh Tuấn – Chi đoàn 3 nêu ra câu hỏi.
          Các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để xây dựng cơ quan, Thủ đô, đất nước trong những năm tiếp theo, đặc biệt nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho các cán bộ trẻ được các Đ/c Tạ Duy Lâm – Chi đoàn 4, Đ/c Lê Tiến Đồng – Chi đoàn 5 quan tâm và đưa ra câu hỏi.
          Đối với việc cải cách hành chính, thực hiện công tác chuyên môn của Viện, trong công tác Nghiên cứu các đề tài khoa học được các bạn trẻ quan tâm và được đ/c Nguyễn Thế Mạnh đặt ra câu hỏi.
          Tại buổi Tọa đàm, các Đ/c trong Ban điều hành phối hợp với các Đ/c trong Đảng ủy và Lãnh đạo Viện đã có những câu trả lời thỏa đáng giải đáp mọi câu hỏi, kiến nghị đến toàn bộ các Đoàn viên Thanh niên Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
          Kết thúc buổi Tọa đàm Đ/c Lê Thị Thu Hằng – Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị: “Chúng tôi rất cần những người trẻ tài năng – nhiệt huyết để xây dựng đất nước Việt Nam, đưa đất nước đi lên phát triển vững mạnh. Các bạn Đoàn viên Thanh niên chính là Nhân tài của đất nước. Đất nước thịnh hay suy phụ thuộc vào chính các bạn – những người trẻ hiện đang công tác tại các cơ quan đơn vị. Công tác Đoàn viên Thanh niên có phát triển vững mạnh thì cơ quan mới phát triển – Đất nước mới phát triển đi lên. Để viết lên trang sử vàng cho đất nước rất cần các bạn thế hệ trẻ Việt Nam nắm chặt tay đoàn kết, không ngừng bồi dưỡng học hỏi, nâng cao kiến thức, trí tuệ, tư cách đạo đức để xây dựng một Việt Nam phồn vinh, giàu mạnh”.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Tọa đàm:
            Đ/c Phạm Sỹ Hoàng – Bí thư Đoàn thanh niên Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm
                                    Chương trình văn nghệ của các Đoàn viên Thanh niên Viện chào mừng buổi Tọa đàm.                                   Chương trình văn nghệ của các Đoàn viên Thanh niên Viện chào mừng buổi Tọa đàm.
                                                 Đ/c Nguyễn Việt Dũng – Chi đoàn 1 đưa ra câu hỏi tại buổi Tọa đàm.
                                            Đ/c Hoàng Thị Bích Trà – Chi đoàn 2 đưa ra câu hỏi tại buổi Tọa đàm.
         Đ/c Giang Vũ Trung – Phó Bí thư Đảng ủy Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trả lời các câu hỏi tại buổi Tọa đàm.
                                          Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Chi đoàn 3 đưa ra câu hỏi tại buổi Tọa đàm.            Đ/c Lê Chính Trực – Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
                                                                      trả lời các câu hỏi tại buổi Tọa đàm.

                                                Đ/c Hà Anh Tuấn – Chi đoàn 3 đưa ra câu hỏi tại buổi Tọa đàm.
                                                  Đ/c Nguyễn Tiến Thịnh – Chi đoàn 3 đưa ra câu hỏi tại buổi Tọa đàm.                                                         Đ/c Nguyễn Thế Mạnh – Chi bộ 4 đặt câu hỏi tại buổi Tọa đàm                                                                Đ/c Tạ Duy Lâm – Chi bộ 4 đặt câu hỏi tại buổi Tọa đàmĐ/c Đào Duy Hưng – Đảng ủy viên - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trả lời các ý kiến của các Đoàn viên Thanh niên.
                           Đ/c Vũ Hoài Đức – Phó Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển đặt câu hỏi tại buổi Tọa đàm.
                                                     Đ/c Lê Tiến Đồng – Chi Đoàn 5 đặt câu hỏi tại buổi Tọa đàm             Đ/c Lê Thị Thu Hằng – Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi Tọa đàm.
                  Đ/c Giang Vũ Trung – Phó Bí thư Đảng ủy Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Nguồn tin: Theo VQHXD Hà Nội.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tra cứu thông tin chung

Liên kết website

Báo - Tạp chí


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 2019
  • Tháng hiện tại: 70389
  • Tổng lượt truy cập: 4588303