Tiếng Việt English

XIN Ý KIẾN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐIỂM DÂN CƯ ĐÔ THỊ HÓA THÔN YÊN NHÂN, XÃ TIỀN PHONG – HUYỆN MÊ LINH, TỶ LỆ 1/500

 “Phiếu xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ đồ án quy hoạch” được xây dựng với mục đích nhằm: hoàn thiện Nhiệm vụ đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, chúng tôi sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoặc hiệu chỉnh nhằm hoàn chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung, đồng thời đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011, Quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh, tỷ lệ 1/10.000 đã UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6694/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 và Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 28/02/2013.
 
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Bản câu hỏi gồm các phần chính: Phần A là: Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến; phần B là: Ý kiến đóng góp cho Nhiệm vụ đồ án quy hoạch; phần C là: Ý kiến khác.
Các câu hỏi chủ yếu ở dưới dạng lựa chọn câu trả lời đánh giá:"Có - Không” hoặc "Đầy đủ - Chưa đầy đủ" (đánh dấu X hoặc V vào những ô trống ); và ý kiến bổ sung tại dòng kẻ cho sẵn ______________________________. Nếu câu trả lời của quý vị dài hơn không gian cho sẵn của phiếu, xin vui lòng sử dụng các khoảng trống bên cạnh hoặc viết thêm ra giấy trắng (áp dụng với bản góp ý viết tay).
Phiếu xin ý kiến được thu nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày được đăng trên website: http://www.vqh.hanoi.gov.vn/. Quý vị có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến trực tiếp tại website, qua email, fax hoặc đường bưu điện đến địa chỉ dưới đây:
Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (HUPI)
Website:         http://www.vqh.hanoi.gov.vn/
Email:             hupihanoi@gmail.comhupi@vqh.hanoi.gov.vn
Địa chỉ:           Nhà B6A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:     (024) 62.57.09.99
 Fax:               (024) 62.81.73.03
            Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến và sự hợp tác của quý vị !A. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến
Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Email
B. Ý kiến đóng góp cho nhiệm vụ đồ án quy hoạch

1. Nhiệm vụ đặt ra các mục tiêu quy hoạch có hợp lý hay không?

Ý kiến bổ sung:

2. Các căn cứ lập quy hoạch đã đầy đủ hay chưa ?

Ý kiến bổ sung:

3. Quý vị có đồng thuận với những yêu cầu Nhiệm vụ quy hoạch đặt ra để giải quyết trong quá trình nghiên cứu sau này?

3.1. . Quy mô nghiên cứu quy hoạch:

Ý kiến bổ sung:

3.2. Tính chất & chức năng khu vực:

Ý kiến bổ sung:

3.3. . Các yêu cầu về nội dung chính cần nghiên cứu:

Ý kiến bổ sung:

C. Ý kiến khác
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ VỊ!
 

Tra cứu thông tin chung

Liên kết website

Báo - Tạp chí


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 33
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 4119
  • Tháng hiện tại: 57319
  • Tổng lượt truy cập: 2938476

Xin ý kiến cộng đồng