0 undefined NaN

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Thứ sáu - 05/09/2014 23:57
Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 18/6/2014 của Thành ủy Hà Nội, số 88-KH/ĐUK ngày 03/7/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội và số 69-KH/ĐU ngày 19/8/2014 của Đảng ủy Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; ngày 05/9/2014, Đảng ủy Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Viện.


Đồng chí Phạm Thanh Học-Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ngày 05/9/2014.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy đã giới thiệu tổng quát các nội dung của Chương trình làm việc Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) như: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Định hướng chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; Việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; Tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Tập trung quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Đồng chí Phạm Thanh Học nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững đất nước; văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp trước mắt và lâu dài của Đảng, từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng bằng các Chương trình hành động cụ thể của Viện với mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.


Đồng chí Lưu Quang Huy-ĐUV-Phó Viện trưởng Viện QHXD Hà Nội phát biểu kết thúc Hội nghị.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Lưu Quang Huy-ĐUV-Phó Viện trưởng đề nghị từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu sâu các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, tổ chức Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, không dàn trải, tránh hình thức; đồng thời gắn với tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Viện năm 2014.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

148/2020/NĐ-CP

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 55 | lượt tải:23

5463/QĐ-UBND

Quyết định 5463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ quốc lộ 3 đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Đông Anh, Hà Nội

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 34 | lượt tải:13

15/VBHN-BXD

Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 14/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 37 | lượt tải:14

89/2015/QH13

THỐNG KÊ

Thời gian đăng: 20/07/2019

lượt xem: 106 | lượt tải:31

63/2020/QH14

Luật số 63/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian đăng: 10/01/2021

lượt xem: 21 | lượt tải:4

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Báo Hà Nội Mới
  • Báo Tạp Chí Quy Hoạch
qct
qcp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây